Gå till innehåll
Välbefinnande i kommunen: checklista

Checklistan för välbefinnande i kommunen är ett arbetsredskap för dem som ansvarar för och arbetar med att främja välbefinnande och hälsa i kommunen.