Gå till innehåll
En pojke och flicka sitter på en trappa Vad är psykisk hälsa?

Världshälsoorganisationen WHO (2013) beskriver psykisk hälsa som ett tillstånd där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar, samt kan engagera sig i arbete och samhället.

Självkännedom och självkänsla

Självkännedom är förmågan att uppfatta sina egna tankar, känslor, motiv, behov, önskningar och beteenden. God självkännedom hjälper dig att identifiera vad som är viktigt för dig och dina livsmål. Självkännedomen stöder ditt psykiska välbefinnande.

Må bra -handen beskriver val i vardagen som påverkar vår psykiska hälsa

Att upprätthålla välbefinnandet i vardagen förutsätter att man känner igen sina fysiska och psykiska resurser samt vill ta hand om och stärka dem.

Psykisk hälsa i livets olika skeden

Välbefinnande och psykisk hälsa är något som måste omhuldas under hela livet. Tyngdpunkterna i omsorgen om det egna välbefinnandet förändras med livsskedena, men under hela livet behövs det val i vardagen som främjar sinnets välbefinnande.

Du kan lära dig växelverkan

Färdigheter i växelverkan betyder en förmåga och intresse till diskussion med andra, om tankar, åsikter eller åtgärder och att jobba tillsammans.