Gå till innehåll
En pojke och flicka sitter på en trappa Vad är psykisk hälsa?

Världshälsoorganisationen WHO (2013) beskriver psykisk hälsa som ett tillstånd där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar, samt kan engagera sig i arbete och samhället.

Psykisk hälsa i livets olika skeden

Välbefinnande och psykisk hälsa är något som måste omhuldas under hela livet. Tyngdpunkterna i omsorgen om det egna välbefinnandet förändras med livsskedena, men under hela livet behövs det val i vardagen som främjar sinnets välbefinnande.

Självkännedom och självkänsla

Självkännedom är förmågan att uppfatta sina egna tankar, känslor, motiv, behov, önskningar och beteenden. God självkännedom hjälper dig att identifiera vad som är viktigt för dig och dina livsmål. Självkännedomen stöder ditt psykiska välbefinnande.

Du kan lära dig växelverkan

Färdigheter i växelverkan betyder att kunna och ha intresse för diskussion med andra om tankar, åsikter eller handlingar och att kunna arbeta samman.

Må bra -handen beskriver val i vardagen som påverkar vår psykiska hälsa

Att upprätthålla välbefinnandet i vardagen förutsätter att man känner igen sina fysiska och psykiska resurser samt vill ta hand om och stärka dem.

Psykiska första hjälpen®

Kurserna i psykiska första hjälpen stärker kompetens och färdigheter i psykisk hälsa.