Gå till innehåll
Psykiska första hjälpen®1 -utbildning

I utbildning närmar man sig psykisk hälsa som en del av hälsan. Utbildningen är lämplig för alla som vill stärka sin egen eller sina närståendes psykiska hälsa.

Psykiska första hjälpen®2 -utbildningen

Psykiska första hjälpen® 2 ger information om psykisk ohälsa och stärker därigenom deltagarnas kompetens inom psykisk hälsa.