Gå till innehåll

Hur tala med barn om skolskjutningen i Vanda?

Skolskjutningen kan väcka ångest och rädsla hos barn och unga. Hur kan föräldrar diskutera händelsen med sina barn?

1.  Berätta för barnet att det är normalt att bli chockad av händelsen.

Påminn barnet om att oro, rädsla och ångest är normala känslor när man läser om händelsen. Du kan berätta för barnet att även du känner dig förfärad och sorgsen. Hantera dina egna känslor av ångest eller rädsla med andra vuxna, eftersom de kan överföras till barnet. Fokusera på att vara en trygg vuxen för barnet, ditt lugn signalerar trygghet.

2. Undvik inte att tala om händelsen.

Barnen har redan talat om skjutningen med varandra och i skolan. Därför är det bäst att diskutera händelsen öppet med dem. Undvik inte att prata bara för att du inte vet vad du ska säga. En vuxen behöver inte ha svar på alla frågor som barnet har. Det viktigaste är att erbjuda barnet lugnt och rofyllt sällskap, en möjlighet att prata om händelsen och att bli hörd. Det är helt normalt om händelsen inte väcker oro hos barnet. Oron kan uppstå senare. Lyssna på barnets reaktioner och känslor. Ibland kan barnets reaktioner vara förvirrande för en vuxen. Berätta att du är redo att diskutera senare och visa att du är öppen för barnets reaktioner.

3. Ge barnet trygghet.

Berätta för barnet att hen är i trygghet. Föräldrar, skolpersonal och andra yrkespersoner skyddar hen. Du kan säga att skolskjutningar är mycket sällsynta och att barnet inte behöver vara oroligt. Kom ihåg fysisk närhet. Ju yngre barnet är, desto viktigare är det med kramar och närhet. Även äldre barn och tonåringar kan behöva mer närhet under ångestfyllda ögonblick.

4. Reglera mediekonsumtionen.

Att konstant följa nyheterna om skjutningar i medierna kan förvärra både barnets och vuxnas ångest. Stäng av television på kvällen och lägg bort smarttelefonen. Du kan diskutera med en ung person om vad som pratas om skjutningen i sociala medier. Påminn om att det kan spridas rykten och felaktig information i sociala medier. Prata med den unga personen om behovet av att begränsa användningen av sociala medier om hen berättar att diskussionerna där är ångestframkallande.

5. Kom ihåg rutinerna.

Vardagliga rutiner stärker känslan av trygghet och kontinuitet. Stärk barnets känsla av trygghet genom att vara tillsammans och göra saker tillsammans. Uppmuntra barnet att göra trevliga saker även med sina vänner. Barn har ofta ett behov av att kanalisera ångestfyllda känslor genom aktivitet och uttryck. Uppmuntra barnet att skriva eller rita ner sina tankar och känslor. Det kan vara lättare än att prata.

6. Sök samtalsstöd vid behov.

Svenskspråkig kristelefon 09 2525 0112

Telefonjouren är öppen:
må och ons kl. 16-20
tis, tors och fre kl. 9-13

Den finskspråkiga kristelefonen håller öppet alla dagar hela dygnet på telefon 09 2525 0111.

Chatten Sekasin

Sekasin-chatten för unga är öppen på svenska alla dagar kl. 15–19. Chatten är riktad till åldersgruppen 12–29 år.

Sidan har redigerats 25.4.2024


Innehållet ingår i följande teman: