Gå till innehåll

Ungas självskadebeteende alarmerande vanligt

Antalet diskussioner som förs om ungas självskadebeteende ökar i MIELI rf:s Kristelefon och Sekasin-chatten. År 2022 var en tredjedel av kunderna vid Centret för förebyggande av självmord unga i åldern 18–29 år. Dagen för förebyggande av självmord 10 september MIELI rf påminner att självmord kan förebyggas och att man kan prata om självdestruktiva tankar.

Du kan få hjälp för självskadebeteende

Självskadebeteende är ett sätt att kontrollera sådana känslor som man är rädd ska bli ohanterliga. Att skära sig kan ofta vara ett tecken på att man blivit lämnad ensam med svåra känslor.

Jag mår dåligt

Det är mycket vanligt att må dåligt när man är ung. Om illamåendet i hög grad inverkar på din handlingsförmåga kan det vara fråga om en störning. Det finns många bra självhjälpsmetoder för att hantera ångest.

Ung i kris

En ung människa i kris behöver vardagliga rutiner och vuxnas närvaro, men också egna kompisar.