Gå till innehåll

Psykisk hälsa – källa till livskraft (webbkurs)

Välkommen att stärka ungdomars psykiska hälsa! Den här kursen ger dig tips, idéer och perspektiv på att stärka den psykiska hälsan och stödja färdigheter i psykisk hälsa. Kursen är utformad för självstudier, antingen på egen hand eller i en arbetsgrupp. Kursen är kostnadsfri.

Projektet Miljön och framtiden i sinnet

Miljökrisen har skadliga effekter på den psykiska hälsan och välbefinnandet, speciellt hos unga. Projektet Miljön och framtiden i sinnet anordnar kostnadsfria aktiviteter för individer och grupper samt stöder frivilliga, professionella och föräldrar i att bemöta ungas miljökänslor.