Gå till innehåll

Du kan få hjälp för självskadebeteende

Självskadebeteende är ett sätt att kontrollera sådana känslor som man är rädd ska bli ohanterliga. Att skära sig kan ofta vara ett tecken på att man blivit lämnad ensam med svåra känslor.

Jag mår dåligt

Det är mycket vanligt att må dåligt när man är ung. Om illamåendet i hög grad inverkar på din handlingsförmåga kan det vara fråga om en störning. Det finns många bra självhjälpsmetoder för att hantera ångest.

Ung i kris

En ung människa i kris behöver vardagliga rutiner och vuxnas närvaro, men också egna kompisar.

Övningsbok för ett positivt sinne. Handbok för ledare. (12 st + post)

Handboken för ledare är utarbetad speciellt med tanke på ungdomsledare och andra yrkesmänniskor som arbetar med ungdomar. I handboken har man samlat övningar för att främja ungas psykiska hälsa som kan genomföras antingen som grupparbete eller individuellt arbete. Handboken för handledare utformar en helhet tillsammans med "Övningsbok för ett positivt sinne" och "Må bra årsklockan."