Gå till innehåll
Mies ja poika istuvat ulkona ja hymyilevät. Vad gör MIELI rf?

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s grundläggande uppgift är att främja psykisk hälsa och förebygga problem. MIELI rf försvarar allas rätt till god psykisk hälsa.

Lappvikens källa - kultur för psykiskt välbefinnande

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf har tagit initiativ till Lappvikens källa, ett nytt center för psykiskt välbefinnande på Lappvikens sjukhus i Helsingfors. Centret är en öppen och mångkulturell mötesplats där kultur och psykiskt välbefinnande kommer samman.

MIELI rf:s stadgar

MIELI rf:s verksamhet styrs av föreningens stadgar från år 2019.