Gå till innehåll
Mies ja poika istuvat ulkona ja hymyilevät. Vad gör MIELI rf?

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s grundläggande uppgift är att främja psykisk hälsa och förebygga problem. MIELI rf försvarar allas rätt till god psykisk hälsa. MIELI rf koordinerar ett riksomfattande nätverk av kriscenter samt främjar psykisk hälsa och välbefinnande bland barn och unga, i arbetslivet och bland seniorer.

Loggan för MIELI rf Organisationen

MIELI rf:s ordförande är europarlamentariker Sirpa Pietikäinen. Verksamhetsledare är Sari Aalto-Matturi.

Stiftelsen Lappviken — för sinnet

Stiftelsen Lappviken sr:s syfte är att stöda verksamhet som främjar psykisk hälsa och inkluderande kulturverksamhet på det tidigare sjukhusområdet i Helsingfors. Stiftelsen värnar om områdets byggnads- och kulturhistoriska värden och parkens naturvärden.

Lappvikens källa - kultur för psykiskt välbefinnande

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf har tagit initiativ till Lappvikens källa, ett center för psykiskt välbefinnande på Lappvikens sjukhus i Helsingfors. Centret är en öppen och mångkulturell mötesplats där kultur och psykiskt välbefinnande kommer samman.

Ekonomi

MIELI Psykisk Hälsa Finland är en ideell och allmännyttig medborgarorganisation som inte eftersträvar vinst. MIELI rf får sin finansiering främst ur offentliga medel.

MIELI rf:s stadgar

MIELI rf:s verksamhet styrs av föreningens stadgar från år 2023.

MIELI rf:s historia

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, grundad 1897, är en av världens äldsta medborgarorganisationer för psykisk hälsa. MIELI rf har fungerat i över 125 år som en aktör, förnyare och inspiratör inom arbetet för psykisk hälsa.

Lappvikens Källa får EU:s pris till civilsamhället

Pro Lappviken, MIELI rf:s lokala medlemsförening i Helsingfors, belönas med EU:s pris 2024 till det civila samhället för verksamheten vid Lappvikens Källa. Priset delas årligen ut till ideella och innovativa medborgarprojekt som främjar de europeiska värdena. I år delas fem pris ut.

Det ständigt ökande hjälpbehovet överbelastade MIELI rf:s Kristelefon i fjol

År 2023 gjordes igen ett rekordantal kontaktförsök till MIELI rf:s kristelefonlinjer. Uppringningarna var över 16 000 fler än år 2022. Den mest frekventa orsaken till samtalen var psykiskt illabefinnande, men i fjol ökade samtalen där uppringaren var orolig för en närståendes självdestruktivitet.