Gå till innehåll

RE-MAP-projektet inleds med att utveckla en mentorskapsmodell för nyckelpersoner i olika samhällsgrupper. Mentorerna stärker psykisk hälsa, resiliens och resursorientering i målgruppen. Mentorerna kommer också att ges en ökad förståelse för de faktorer som är förknippade med radikalisering. Mentorskapsmodellen kommer att utvecklas genom workshops för att säkerställa att samhällsgruppernas eget perspektiv samt deras behov och svårigheter beaktas.

I den andra delen av projektet kommer erfarenheterna och lärdomarna från workshopparna och mentorskapsmodellen att spridas till yrkesverksamma som arbetar med att förebygga radikalisering.

Stödbehoven hos offer för terrorism kommer också att kartläggas i liten skala, och god praxis för att stötta terroroffer kommer att sammanställas och distribueras.

Projektets huvudmålsättningar

Stärka kompetensen i psykisk hälsa, psykologisk resiliens och resursfokus i olika samhällsgrupper och bland yrkesverksamma för att förhindra radikalisering, samt att utveckla och etablera en mentorskapsmodell.

Projektets delmål

  • Utveckla och tillämpa en modell för mentorskap i olika samhällsgrupper
  • Öka kunskapen hos yrkesverksamma som arbetar med att förebygga radikalisering. Målgruppen kommer att omfatta yrkesverksamma från olika språkliga och kulturella bakgrunder
  • Stärka och upprätthålla samarbetet på nationell och internationell nivå
  • Kartlägga stödet till terroroffer