Siirry sisältöön

FOR ENGLISH – CLICK HERE

RE-MAP -hankkeessa kehitetään mentorointimalli, jossa yhteisöjen avainhenkilöitä koulutetaan vahvistamaan mielenterveyttä, resilienssiä ja voimavarakeskeisyyttä sekä saamaan ymmärrystä radikalisoitumiseen liittyvistä tekijöistä. Mentorimallia kehitettäessä järjestetään työpajoja, jotta myös yhteisön omat näkökulmat, tarpeet ja haasteet tulevat huomioiduksi.   

Hankkeen toisessa osassa yhdistetään työpajoista ja mentorointimallista saatua tietoa ja kokemusta sekä viedään radikalisoitumisen ennaltaehkäisevää työtä tekevien ammattilaisten keskuuteen.  

Terrorisimien uhrien / selviytyjien tuen tarvetta kartoitetaan pienimuotoisesti hankkeen aikana sekä kootaan hyviä käytäntöjä.   

Hankkeen päämäärä 

Mielenterveystaitojen, resilienssin ja voimavarakeskeisyyden taitojen vahvistaminen yhteisöille ja ammattilaisille radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi sekä mentorointimallin kehittäminen ja juurruttaminen.  

Hankkeen tavoitteet

  • Mentorointimallin kehittäminen ja toimeenpano eri yhteisöjen jäsenille
  • Ammattilaisten tiedon lisääminen, jotka työskentelevät radikalisoitumisen ennaltaehkäisyn parissa. Kohderyhmässä huomioidaan erityisesti myös eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat ammattilaiset. 
  • Yhteistyön vahvistaminen ja ylläpitäminen kansallisesti ja kansainvälisesti. 
  • Terrorismin uhrien/selviytyjien tuen kartoittaminen.