Siirry sisältöön

RE-MAP -hankkeessa kehitetään mentorointimalli, jossa yhteisöjen avainhenkilöitä koulutetaan vahvistamaan mielenterveyttä, resilienssiä ja voimavarakeskeisyyttä sekä lisäämään ymmärrystä radikalisoitumiseen liittyvistä tekijöistä. Mentorimallia kehitettäessä järjestetään työpajoja, jotta yhteisöjen näkökulmat, tarpeet sekä haasteet tulevat huomioiduksi.

Hankkeen toisessa osassa yhdistetään työpajoista ja mentorointimallista saatua tietoa ja kokemusta sekä viedään radikalisoitumisen ennaltaehkäisevää työtä tekevien ammattilaisten keskuuteen.  

Pieni osa hankkeesta omistetaan terrorismin uhrien tukemisen tuen tarpeen kartoittamiseen sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Hanketta rahoittaa EU ISF – Sisäisen turvallisuuden rahasto ajalla 2023–2025.

Hankkeen päämäärä 

Mielenterveystaitojen, resilienssin ja voimavarakeskeisyyden taitojen vahvistaminen yhteisöille ja ammattilaisille radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi sekä mentorointimallin kehittäminen ja juurruttaminen.  

Hankkeen tavoitteet

  • Mentorointimallin kehittäminen ja toimeenpano eri yhteisöjen jäsenille
  • Ammattilaisten tiedon lisääminen, jotka työskentelevät radikalisoitumisen ennaltaehkäisyn parissa. Kohderyhmässä huomioidaan erityisesti myös eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat ammattilaiset. 
  • Yhteistyön vahvistaminen ja ylläpitäminen kansallisesti ja kansainvälisesti. 
  • Terrorismin uhrien/selviytyjien tuen kartoittaminen.


13.3.2024

RE-MAP-hanke etenee: yhteisötyöpajoja ja mentorointimallin kehittämistä

Hanke on käynnistynyt yhteisöille järjestetyillä työpajoilla ja rinnalla on aloitettu yhteisömentorointimallin kehittäminen. Malli viedään käytäntöön syyskuussa järjestettävän mentorikoulutuksen kautta. Mentorointimallin opas valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Syksyn 2023 aikana on järjestetty yhdeksän työpajaa, joissa on pohdittu yhteisön ja sen jäsenten hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Moni yhteisö kokee käyvänsä läpi muutosta, jossa yhteisöllisyys hakee uutta muotoa. Työpajoissa onkin pyritty tunnistamaan muutoksen tuomia haasteita ja yhteisön käytössä olevia voimavaroja. Hankkeen tavoitteena on järjestää yhteensä 15 työpajaa, joista kuusi on aikataulutettu keväälle 2024.

Hanke lähestyy väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä yhteisön mielenterveyden, resilienssin ja voimavarojen tukemisen näkökulmasta. Työpajat ovat olennainen osa yhteisöjen tarpeisiin suunnatun mentorointimallin kehittämistyötä. Yhteisöjen kuuleminen on tuonut arvokasta ymmärrystä heidän näkökulmistaan ja tarpeistaan. Mentorointimallin ja siihen liittyvän manuaalin suunnittelu on jo käynnistynyt, ja ensimmäiset yhteisömentorit koulutetaan syyskuussa.

Hankkeen toisessa vaiheessa mentorointimallista saatua kokemusta ja tietoa tullaan jakamaan myös radikalisoitumisen ennaltaehkäisyn parissa työskenteleville ammattilaisille.


Haluatko kertoa hankkeesta yhteisössäsi tai organisaatiossasi?