Siirry sisältöön

FOR ENGLISH – CLICK HERE

RE-MAP -hankkeessa kehitetään mentorointimalli, jossa yhteisöjen avainhenkilöitä koulutetaan vahvistamaan mielenterveyttä, resilienssiä ja voimavarakeskeisyyttä sekä lisäämään ymmärrystä radikalisoitumiseen liittyvistä tekijöistä. Mentorimallia kehitettäessä järjestetään työpajoja, jotta yhteisöjen näkökulmat, tarpeet sekä haasteet tulevat huomioiduksi.

Hankkeen toisessa osassa yhdistetään työpajoista ja mentorointimallista saatua tietoa ja kokemusta sekä viedään radikalisoitumisen ennaltaehkäisevää työtä tekevien ammattilaisten keskuuteen.  

Pieni osa hankkeesta omistetaan terrorismin uhrien tukemisen tuen tarpeen kartoittamiseen sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen.   

Hankkeen päämäärä 

Mielenterveystaitojen, resilienssin ja voimavarakeskeisyyden taitojen vahvistaminen yhteisöille ja ammattilaisille radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi sekä mentorointimallin kehittäminen ja juurruttaminen.  

Hankkeen tavoitteet

  • Mentorointimallin kehittäminen ja toimeenpano eri yhteisöjen jäsenille
  • Ammattilaisten tiedon lisääminen, jotka työskentelevät radikalisoitumisen ennaltaehkäisyn parissa. Kohderyhmässä huomioidaan erityisesti myös eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat ammattilaiset. 
  • Yhteistyön vahvistaminen ja ylläpitäminen kansallisesti ja kansainvälisesti. 
  • Terrorismin uhrien/selviytyjien tuen kartoittaminen.