Siirry sisältöön
Mielenterveyden vahvistamisen 10 toimenpidettä – MIELI ry:n vaalitavoitteet 2023–2027

Mielen hyvinvointi on ohittamaton osa hyvinvointia. Mielenterveyttä vahvistamalla voidaan saada huomattavia kustannussäästöjä, mutta vain panostamalla suunnitelmallisesti mielenterveyttä edistäviin toimiin, ongelmien ehkäisyyn ja hoidon oikea-aikaisuuteen.

Itsemurhien ehkäisyn tavoiteohjelma

MIELI ry:n ehdotus kansalliseksi itsemurhien ehkäisystrategiaksi vuosille 2019-2030.

Sote-uudistus

Sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja siirtää painopiste varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Keskeinen haaste on perustason mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen.

Vaikuttamistyötä monilla tasoilla

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy vaatii yhteiskunnallista vaikuttamistyötä ruohonjuuritasosta valtakunnalliseen päätöksentekoon.

Lausunnot

Psyykkinen hyvinvointi on yhteiskunnan menestystekijä. MIELI ry tuo päättäjien tietoon, miten väestön mielenterveyttä voidaan edistää. Väestön hyvä mielenterveys on kestävän kasvun keskeinen menestystekijä.

Hallitusohjelmatavoitteet 2019

MIELI ry:n tavoitteena on kymmenen mielenterveyttä edistävän toimenpiteen toteutuminen vaalikaudella 2019-2023.