Siirry sisältöön

Mielenterveyteen vaikutetaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Kuntien päätökset ja eduskunnan lainsäädäntö vaikuttavat suomalaisten hyvinvointiin. Vaikutukset voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä. Avoin päätöksenteko ja eri sidosryhmien osallistaminen jo päätösten valmisteluvaiheessa helpottaa päätösten mielenterveysvaikutusten arviointia.

MIELI ry vaikuttaa alueellisella tasolla myös 54 paikallisen jäsenjärjestön kautta levittämällä tietoa paikallisten päättäjien keskuuteen ja tuottamalla kampanjamateriaaleja paikallisseurojen käyttöön.

Koko yhteiskunnan tasolla MIELI ry vaikuttaa aktiivisesti, jotta yhteiskunnassa tehtävät päätökset olisivat mahdollisimman myönteisiä ihmisten mielenterveydelle. MIELI ry vaikuttaa päätöksentekoon muun muassa Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan ja muiden vaikuttamisen verkostojen kautta.

MIELI ry tuo päättäjien tietoon, miten väestön mielenterveyttä voidaan edistää. Tämä toteutetaan lausunnoilla, Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan ja sen kannanottojen kautta sekä keskusteluilla eri ministeriöiden ja päättäjien kanssa.

Miten sinä voit vaikuttaa?

  • Ota yhteyttä oman alueen päättäjiin ja esitä ehdotuksia kuinka mielenterveyttä voitaisiin vahvistaa alueella.
  • Ajattele mielenterveyttä kaikessa päätöksenteossa ja ota kantaa tai jaa tietoa esimerkiksi oman alueesi kaavoituksessa ja muussa ympäristösuunnittelussa tai kouluihin ja nuorisotyöhön liittyvissä keskusteluissa.