Siirry sisältöön
ITRO-hanke (Itsemurhien ehkäisy riskiryhmäinterventioiden ja osaamisen vahvistamisen kautta)

ITRO-hankkeella vastataan itsemurhien ehkäisyohjelmassa 2020–2030 esitettyihin osa-alueisiin (asenteiden muokkaaminen, varhaistuen tarjoaminen ja riskiryhmien tukeminen), joihin kaikkiin vastaaminen edellyttää tiedon ja osaamisen lisäämistä, yhteistyön vahvistamista sekä uusien menetelmien juurruttamista käyttöön.

Liikkuvan mielen tukija -toimintamalli tukee ikääntyneen arjen aktiivisuutta

Voimavaralähtöinen toimintamalli antaa vapaaehtoisille välineitä kannustaa ikääntyneitä kohti liikkuvampaa elämäntapaa heidän omista lähtökohdistaan.

Mielenterveyden tuki työpaikalle -hanke kehittää työterveysyhteistyötä

Hankkeessa kehitetään työterveysyhteistyötä ongelmien ehkäisyn ja mielenterveyden edistämisen näkökulmasta 2021–2022. Kehittämiseen osallistuu 25 työpaikasta ja työterveyshuollosta koostuvaa pilottiparia.

Nuori mieli urheilussa

Nuori mieli urheilussa -hanke edistää valmentajien osaamista. Hankkeessa tuotetaan valmentajille sisältöä ja toimintatapoja nuorten urheilijoiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Materiaalit ja niihin liittyvät verkkokoulutukset ovat vapaasti käytettävissä ja ne on suunnattu kaikkien lajien valmentajille.

Ympäristöahdistuksen mieli -hanke

Moni saa luonnosta voimaa, mutta ympäristön muuttuminen voi herättää pelkoa ja ahdistusta. Ympäristöahdistuksen mieli -hanke on kehitetty kannustamaan ympäristötunteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn.