Siirry sisältöön
ITRO-hanke (Itsemurhien ehkäisy riskiryhmäinterventioiden ja osaamisen vahvistamisen kautta)

ITRO-hankkeella vastataan itsemurhien ehkäisyohjelmassa 2020–2030 esitettyihin osa-alueisiin (asenteiden muokkaaminen, varhaistuen tarjoaminen ja riskiryhmien tukeminen), joihin kaikkiin vastaaminen edellyttää tiedon ja osaamisen lisäämistä, yhteistyön vahvistamista sekä uusien menetelmien juurruttamista käyttöön.

Liikkuvan mielen tukija -toimintamalli tukee ikääntyneen arjen aktiivisuutta

Voimavaralähtöinen toimintamalli antaa vapaaehtoisille välineitä kannustaa ikääntyneitä kohti liikkuvampaa elämäntapaa heidän omista lähtökohdistaan.

MYÖTE-hanke tukee mielenterveyttä ja työkykyä

Hankkeessa MIELI ry kehittää työpaikkojen ja yrittäjien keinoja ja osaamista mielenterveyden vahvistamiseksi. Hyvän mielen työpaikka® -merkille ja yrittäjien hyvinvointityöhön luodaan uudet verkkoratkaisut.

Nuori mieli urheilussa -hanke

Nuori mieli urheilussa -hanke edistää valmentajien osaamista. Hankkeessa tuotetaan valmentajille sisältöä ja toimintatapoja nuorten urheilijoiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Materiaalit ja niihin liittyvät verkkokoulutukset ovat vapaasti käytettävissä ja ne on suunnattu kaikkien lajien valmentajille.

Let's Talk about Children in Europe -hanke

Kolmivuotisen Let's Talk about Children in Europe -hankkeen (2023–2026) tavoitteena on levittää Lapset puheeksi® -menetelmää Euroopassa. Mukana on yhdeksän maata: Belgia, Italia, Kreikka, Portugali, Puola, Romania, Suomi, Tšekki ja Viro.

PALOMA-hanke

MIELI ry:n PALOMA3-hanke tarjoaa tukea, tietoa, työkaluja sekä tekee kehittämistyötä pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden mielenterveyden parissa.

Mielenterveyden työkalupakki: ratkaisuja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen työpaikoilla

Mielenterveyden työkalupakki -hanke (2023-2024) lisää työpaikkojen valmiuksia tukea mielenterveyttä ja kehittää ratkaisuja mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Mielen hyvinvointia tukeva työterveysyhteistyön toimintamalli auttaa mielenterveyden vahvistamisessa työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyössä.

RE-MAP -hanke

Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy, resilienssi ja mielenterveys (RE-MAP) -hanke työskentelee radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi yhteisöjen resilienssiä ja mielenterveysosaamista vahvistamalla sekä ammattilaisia kouluttamalla. Hanketta rahoittaa EU ISF – Sisäisen turvallisuuden rahasto ajalla 2023–2025. Hankkeen aikana kehitetään ja toteutetaan mentorointimalli eri yhteisöille sekä tarjotaan koulutusta ammattilaisille yhteisön resilienssiin kehittämiseen ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn. Pieni osa hankkeesta omistetaan terrorismin uhrien tukemisen tuen tarpeen kartoittamiseen sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Vamos Mieli -hanke vahvistaa monikulttuuristen nuorten hyvinvointia

Vamos Mieli -hanke on MIELI ry:n ja Diakonissalaitoksen Vamos Vantaan yhteishanke, jossa vahvistetaan monikulttuuristen nuorten hyvinvointia ja kehitetään toimintatapoja kulttuurisensitiiviseen matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

YLVA-hanke tukee ylivelkaantuneiden perheiden mielenterveyttä ja vanhemmuutta

Vanhempien talousongelmat ja ylivelkaantuminen vaikuttavat tutkimusten mukaan lasten ja vanhempien mielen hyvinvointiin. YLVA-hankkeessa vahvistetaan mielenterveyden ja vanhemmuuden taitoja ylivelkaantuneissa perheissä ja ehkäistään ongelmien ylisukupolvisuutta

WELL@SME Mental Well-being in SMEs

Hankkeen tarkoituksena on kerätä ja tuottaa mielenterveyttä edistävää materiaalia pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tarjota tukea näiden välineiden käyttämiseen työn arjessa.

Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke

Ympäristökriisi aiheuttaa haitallisia mielenterveys- ja hyvinvointivaikutuksia erityisesti nuorille. Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke tuottaa maksuttomia yksilö- ja ryhmämuotoisia toimintoja sekä tukee vapaaehtoisia, ammattilaisia ja nuorten vanhempia ympäristötunteiden kohtaamisessa.