Siirry sisältöön
Let's Talk about Children in Europe -hanke

Kolmivuotisen Let's Talk about Children in Europe -hankkeen (2023–2026) tavoitteena on levittää Lapset puheeksi® -menetelmää Euroopassa. Mukana on yhdeksän maata: Belgia, Italia, Kreikka, Portugali, Puola, Romania, Suomi, Tšekki ja Viro.

Mielenterveyden työkalupakki: ratkaisuja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen työpaikoilla

Mielenterveyden työkalupakki -hanke (2023-2024) lisää työpaikkojen valmiuksia tukea mielenterveyttä ja kehittää ratkaisuja mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Mielen hyvinvointia tukeva työterveysyhteistyön toimintamalli auttaa mielenterveyden vahvistamisessa työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyössä.

Nuori mieli harrastuksessa

Nuori mieli harrastuksessa -hanke vahvistaa lasten ja nuorten harrastustoiminnan ohjaajien osaamista. Hankkeessa tuotetaan suomen- ja ruotsinkielinen koulutuskokonaisuus sekä työvälineitä mielenterveyden edistämiseen osana harrastustoiminnan ohjausta.

Nuori mieli urheilussa

Nuori mieli urheilussa -hanke edistää valmentajien osaamista. Hankkeessa tuotetaan valmentajille sisältöä ja toimintatapoja nuorten urheilijoiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Materiaalit ja niihin liittyvät verkkokoulutukset ovat vapaasti käytettävissä ja ne on suunnattu kaikkien lajien valmentajille.

RE-MAP -hanke

Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy, resilienssi ja mielenterveys (RE-MAP) -hanke työskentelee radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi yhteisöjen resilienssiä ja mielenterveysosaamista vahvistamalla sekä ammattilaisia kouluttamalla 2023-25. Hankkeen aikana kehitetään ja toteutetaan mentorointimalli eri yhteisöille sekä tarjotaan koulutusta ammattilaisille yhteisön resilienssiin kehittämiseen ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn.

Rinnakkain – antirasismia arkeen

Rinnakkain -hankkeen (2024-26) tavoitteena on vahvistaa rasismia kokeneiden maahanmuuttaneiden hyvinvointia ja tukea osallisuutta.

Vamos Mieli -hanke vahvistaa monikulttuuristen nuorten hyvinvointia

Vamos Mieli -hanke on MIELI ry:n ja Diakonissalaitoksen Vamos Vantaan yhteishanke, jossa vahvistetaan monikulttuuristen nuorten hyvinvointia ja kehitetään toimintatapoja kulttuurisensitiiviseen matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

WELL@SME Mental Well-being in SMEs

Hankkeen tarkoituksena on kerätä ja tuottaa mielenterveyttä edistävää materiaalia pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tarjota tukea näiden välineiden käyttämiseen työn arjessa.

YLVA-hanke tukee ylivelkaantuneiden perheiden mielenterveyttä ja vanhemmuutta

Vanhempien talousongelmat ja ylivelkaantuminen vaikuttavat tutkimusten mukaan lasten ja vanhempien mielen hyvinvointiin. YLVA-hankkeessa vahvistetaan mielenterveyden ja vanhemmuuden taitoja ylivelkaantuneissa perheissä ja ehkäistään ongelmien ylisukupolvisuutta

Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke

Ympäristökriisi aiheuttaa haitallisia mielenterveys- ja hyvinvointivaikutuksia erityisesti nuorille. Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke tuottaa maksuttomia yksilö- ja ryhmämuotoisia toimintoja sekä tukee vapaaehtoisia, ammattilaisia ja nuorten vanhempia ympäristötunteiden kohtaamisessa.