Siirry sisältöön
ITRO-hanke (Itsemurhien ehkäisy riskiryhmäinterventioiden ja osaamisen vahvistamisen kautta)

ITRO-hankkeella vastataan itsemurhien ehkäisyohjelmassa 2020–2030 esitettyihin osa-alueisiin (asenteiden muokkaaminen, varhaistuen tarjoaminen ja riskiryhmien tukeminen), joihin kaikkiin vastaaminen edellyttää tiedon ja osaamisen lisäämistä, yhteistyön vahvistamista sekä uusien menetelmien juurruttamista käyttöön.

Liikkuvan mielen tukija -toimintamalli tukee ikääntyneen arjen aktiivisuutta

Voimavaralähtöinen toimintamalli antaa vapaaehtoisille välineitä kannustaa ikääntyneitä kohti liikkuvampaa elämäntapaa heidän omista lähtökohdistaan.

Vamos Mieli -hanke vahvistaa monikulttuuristen nuorten hyvinvointia

Vamos Mieli -hanke on MIELI ry:n ja Diakonissalaitoksen Vamos Vantaan yhteishanke, jossa vahvistetaan monikulttuuristen nuorten hyvinvointia ja kehitetään toimintatapoja kulttuurisensitiiviseen matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi – MIVA käyttöön

Hyvä mielenterveys on ensisijaisen tärkeä terveyden osa, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti toimintakykyymme yhteiskunnan jäseninä. Yksilöiden hyvästä mielenterveydestä koostuu hyvinvoivien ja kukoistavien yhteisöjen selkäranka. Onkin jo aika, että yhteiskunnallisissa päätöksissä otetaan paremmin huomioon niiden vaikutukset mielenterveyteen.

MYÖTE-hanke tukee mielenterveyttä ja työkykyä

Hankkeessa MIELI ry kehittää työpaikkojen ja yrittäjien keinoja ja osaamista mielenterveyden vahvistamiseksi. Hyvän mielen työpaikka® -merkille ja yrittäjien hyvinvointityöhön luodaan uudet verkkoratkaisut.

Nuori mieli urheilussa -hanke

Nuori mieli urheilussa -hanke edistää valmentajien osaamista. Hankkeessa tuotetaan valmentajille sisältöä ja toimintatapoja nuorten urheilijoiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Materiaalit ja niihin liittyvät verkkokoulutukset ovat vapaasti käytettävissä ja ne on suunnattu kaikkien lajien valmentajille.

PALOMA-hanke

MIELI ry:n PALOMA3-hanke tarjoaa tukea, tietoa, työkaluja sekä tekee kehittämistyötä pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden mielenterveyden parissa.

WELL@SME Mental Well-being in SMEs

Hankkeen tarkoituksena on kerätä ja tuottaa mielenterveyttä edistävää materiaalia pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tarjota tukea näiden välineiden käyttämiseen työn arjessa.

Ympäristöahdistuksen mieli -hanke

Moni saa luonnosta voimaa, mutta ympäristön muuttuminen voi herättää pelkoa ja ahdistusta. Ympäristöahdistuksen mieli -hanke on kehitetty kannustamaan ympäristötunteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn.

YLVA-hanke tukee ylivelkaantuneiden perheiden mielenterveyttä ja vanhemmuutta

Vanhempien talousongelmat ja ylivelkaantuminen vaikuttavat tutkimusten mukaan lasten ja vanhempien mielen hyvinvointiin. YLVA-hankkeessa vahvistetaan mielenterveyden ja vanhemmuuden taitoja ylivelkaantuneissa perheissä ja ehkäistään ongelmien ylisukupolvisuutta