Siirry sisältöön

Ympäristöahdistus, joka käsittää myös ilmastoahdistuksen, tarkoittaa tuntemuksia ja tunteita, jotka kumpuavat ympäristöongelmista ja niiden uhasta. Kasvava tutkimus ja ajankohtaiset raportit kertovat, että ympäristökriisi aiheuttaa haitallisia mielenterveys- ja hyvinvointivaikutuksia, mutta yhteiskunnan tukirakenteet ovat näiden suhteen vielä puutteelliset. Tunteiden ja ajatusten tunnistaminen, hyväksyminen ja tunnetaitojen harjoitteleminen auttavat ympäristömuutosten ja ilmastokriisin keskellä.

Kun ympäristökriisi herättää tunteita,
me tarjoamme tukea.

Nuoret tarvitsevat tukea ympäristökriisin aiheuttamaan suruun ja ahdistukseen päivittäisissä toimintaympäristöissään. Tällöin elämä tunteiden kanssa helpottuu ja kykenemme toimimaan paremmin omassa arjessamme kestävämmän ympäristön puolesta.

Tarjoamme ympäristö- ja tulevaisuushuolta kokeville yksilöllistä tukea ja ohjausta, omatoimisia harjoituksia sekä vertaisryhmätoimintaa. Lisäksi tuotamme työpajoja ja koulutuksia nuorten ympäristöahdistuksesta vanhemmille, vapaaehtoisille ja ammattilaisille.

Tulevia tilaisuuksia syksyllä 2024:

ti 24.9. koulutus: Eväitä ympäristötunteiden kohtaamiseen nuorten kanssa toimiville


Ympäristö ja tulevaisuus mielessä (2023–2025) -hanketta toteuttavat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Tunne ry ja Nyyti ry ja sitä rahoittaa STEA. Nostamme esiin tunnetaitojen merkityksen ympäristökriisissä ja tarjoamme apua.

Jatkamme Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeen (2020–2022) työtä, jonka aikana toteutettiin muun muassa työkirja ja oppaita.

Instagramissa @ymparistotunteet 

#ympäristötunteet #ilmastoahdistus