Gå till innehåll

Miljöångest, som även innefattar klimatångest, syftar på känningar och känslor som uppstår av miljöproblemen och -hoten. Allt mera forskning och aktuella rapporter berättar att miljökrisen har skadliga effekter på den psykiska hälsan och välbefinnandet, men att vi ännu brister i att stötta dem som upplever miljöångest. Att känna igen känslor och tankar, acceptera dem och öva sin känslokompetens hjälper i tider av miljöförändringar och klimatkris.

Då miljökrisen väcker känslor, erbjuder vi stöd

Unga behöver stöd i sin vardag för den sorg och ångest som miljökrisen väcker. Då blir det lättare att leva med känslorna och att agera för en hållbar miljö. För dem som upplever miljö- och framtidsoro erbjuder projektet individuellt stöd och handledning, självhjälpsövningar och kamratstödsgrupper. Därtill ordnar projektet workshops och utbildningar om ungas miljöångest för föräldrar, frivilliga och professionella.

Projektet Miljön och framtiden i sinnet (2023–2025) förverkligas av MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Tunne ry – Känsla rf och Nyyti ry och finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA. Projektet är en fortsättning på projektet Miljöångestens sinne 2020–2022, som bland annat producerade Lilla miljöångestguiden –ett materialpaket för lärare och pedagoger och ett paket för verksamhet med unga.

Instagram @ymparistotunteet

#ympäristötunteet #miljökänslor

#ilmastoahdistus #klimatångest