Gå till innehåll
Kriser är en del av livet

Det är inte ovanligt att uppleva känslor av hjälplöshet och nödställdhet när du i ditt liv ställs inför något nytt och svårhanterbart, till exempel en tung förlust eller någon annan livsförändring.

Förbise inte ditt illabefinnande

Illabefinnande kan vara depression eller ångest. Att identifiera och sätta namn på sitt psykiska illabefinnande kan vara svårt. Om illabefinnandet är utdraget eller kraftigt, är det skäl att söka hjälp.

Rutiner underlättar återhämtningen efter en upprörande händelse

Om du varit med om en oväntad eller exceptionell händelse är vardagliga rutiner ett bra stöd för återhämtningen. Det underlättar också om du delar dina känslor och upplevelser med människor du har förtroende för. Vid behov kan du alltid söka professionell hjälp.

Från chock till nyorientering

Det är mentalt påfrestande att stå inför en skilsmässa eller att uppleva en kär människas död, men det är möjligt att återhämta sig efter en traumatisk kris.