Gå till innehåll
Kriser är en del av livet

Det är inte ovanligt att uppleva känslor av hjälplöshet och nödställdhet när du i ditt liv ställs inför något nytt och svårhanterbart, till exempel en tung förlust eller någon annan livsförändring.

Förbise inte ditt illabefinnande

Illabefinnande kan vara depression eller ångest. Att identifiera och sätta namn på sitt psykiska illabefinnande kan vara svårt. Om illabefinnandet är utdraget eller kraftigt, är det skäl att söka hjälp.

Rutiner underlättar återhämtningen efter en omskakande händelse

Om du varit med om en oväntad eller exceptionell händelse är vardagliga rutiner ett bra stöd för återhämtningen. Det underlättar också om du delar dina känslor och upplevelser med människor du har förtroende för. Vid behov kan du alltid söka professionell hjälp.

Från chock till nyorientering

Det är psykiskt påfrestande att stå inför en skilsmässa eller att uppleva en kär människas död, men det är möjligt att återhämta sig från en traumatisk kris.

Hur kan jag trösta?

Vilka ord kan jag använda för att trösta någon i kris? Och vill hen ens bli tröstad? Att trösta väcker lätt egna känslor av otillräcklighet: vad kan jag säga utan att göra situationen ännu värre? Hur känner hen det, om jag frågar hen om måendet?

Pensioneringen är en stor livsförändring

Att pensionera sig kan vara efterlängtat, avlastande, skräckinjagande eller hotfullt - eller allt samtidigt. Pensioneringen kan ha positiva eller negativa effekter på det psykiska välbefinnandet.

Mies ja poika istuvat ulkona ja hymyilevät.

Stärk din psykiska hälsa

Du kan stärka din psykiska hälsa genom att träna den. Kompetens i psykisk hälsa innebär till exempel känslokompetens och färdigheter i medveten närvaro, mänsklig växelverkan och problemlösning. Också val i vardagen kan ha stor inverkan på din psykiska hälsa.