Gå till innehåll

Att gå i pension väcker många, till och med motstridiga känslor. Att pensionera sig är något man antingen får eller måste göra, något man ser fram emot eller fruktar. För vissa är det en inspirerande livsförändring, för andra är det ett hot, för andra är det en lättnad.

Pensioneringen planeras ofta långt i förväg. Men pensioneringen är inte alltid planerad; man kan också oväntat stå inför sjukdom eller uppsägning. Plötslig eller ofrivillig pensionering kan orsaka en kris som sätter den psykiska hälsans resurser på prov.

Vardagen blir annorlunda

Att lämna sitt arbete, sin roll och sitt arbetssamfund är ofta vemodigt och kräver sitt sorgearbete, även om pensioneringen är efterlängtad och planerad. För vissa innebär pensioneringen en känsla av tomhet. Om arbetet har spelat en central roll i ens liv och det har funnits få andra relationer, kan man efter pensioneringen känna sig värdelös och onödig.

Pensionärstillvaron innbär en ny situation i parförhållandet, med möjligheter att tillbringa mer tid tillsammans. Den bekanta partnern kan börja kännas mera nära eller mera avlägsen. För många är pensioneringen därför en tid när man omvärderar sitt parförhållande och sin roll i det. Mera fritid och ett mer avslappnat liv kan öka den sexuella lusten och njutningen efter pensioneringen.

Låga inkomster kan ge stress

Många oroar sig för hur de ekonomiskt ska klara sig som pensionärer, vilket kan belasta sinnet. Var kan man få hjälp och vård om man behöver det? Hur ska man täcka kostnaderna för alla mediciner och anständig mat? I värsta fall kan utkomstproblemen leda till en negativ spiral med försämrad hälsa, vilket innebär en påfrestning för den psykiska hälsan.

Om pensioneringen skapar en känsla av att man förlorar meningen med livet ökar sårbarheten och risken för psykisk ohälsa. Den kan leda till sömnlöshet, nedstämdhet, missbruk och till att man tar sämre hand om sig själv.

De gyllene åren?

Efter en inledande period av anpassning tenderar pensioneringen att öka tillfredsställelsen och lyckan – många människor säger att de aldrig haft en bättre period i livet. Hobbyer, fritid, familj och vänner får mer utrymme i livet. Vissa vågar sig på att förverkliga sina drömmar eller pröva sina vingar i något helt nytt.

Det är möjligt att hitta nya aktiviteter och en ny rytm i vardagen, med hobbyer, förenings- eller volontärarbete, familj, sommarställe eller sysslor i grannskapet. En del kanske fortsätter att arbeta deltid.

Det är bra att reflektera över hur pensioneringen kan påverka ens psykiska välbefinnande och hur man kan stötta det. Pensioneringan är en förändring som erbjuder möjligheter att upptäcka nytt, utvecklas och lära sig. Stöd för livsförändringen kan man få genom att diskutera med en professionell, att gå kurser för att förbereda sig inför pensioneringen, kamratstöd, hobbyer eller frivilligarbete.