Gå till innehåll

Välmåendeträning för seniorer – Guide för handledare

Denna bok ger förhoppningsvis idéer och mod att pröva olika sätt att stärka psykisk hälsa bland äldre.
ISBN:
978-952-7022-43-6
Utgivare:
MIELI rf
Publicerad:
2015
Omfattning:
60 s.

Efter att man passerat medelåldern är det många som i sin ensamhet funderar på hur de skall fördriva tiden och hur ensidigt allting blivit.

MIELI rf har för detta ändamål utvecklat Välmåendeträning för senioner, en verksamhetsform för att främja den psykiska hälsan.

Målet med välmåendeträning är att ge glädje, livsinnehåll och inspirera. Samtidigt som man blir medveten om sina egna resurser. Välmåendeträningen erbjuder meningsfulla aktiviteter och tidsfördriv som har utvecklats och formats i samråd med de äldre.

VÄLMÅENDETRÄNING FÖR SENIORER – Guide för handledare presenterar inte en fastslagen modell, utan ger förhoppningsvist idéer och mod att pröva olika sätt att stärka psykisk hälsa bland äldre.

Denna guide är sammanställd inom ramen för projektet Mirakle (2012-2016). Utvecklingsarbetet gjordes i samarbete och genom benchmarking med Eläkeliittos TunneMieli-projekt, Pensionstagarnas centralförbunds Elinvoima-projekt, Vanhus- ja lähimmäispalvelunliiton Etsivä mieli -projekt, MEREO Etsiväpiirit–projektet samt Kotipirtti ry:s projekt Yhressä Nääs.

Sidan har redigerats 24.3.2024


Innehållet ingår i följande teman: