Gå till innehåll

Pensioneringen är en stor livsförändring

Att pensionera sig kan vara efterlängtat, avlastande, skräckinjagande eller hotfullt - eller allt samtidigt. Pensioneringen kan ha positiva eller negativa effekter på det psykiska välbefinnandet.

Må bra -uppgifter!

Må bra -uppgifternas bildark inspirerar seniorer till aktivitet i vardagen. På varje bildark finns flera …

Pärmbild på boken Må bra - tankar om psykiskt välbefinnande

Må bra – tankar om psykiskt välbefinnade

Må bra -arbetsboken handlar om psykiskt välbefinnande för äldre. Boken innehåller övningar och den kan användas ensam, med någon annan, med familjen, anhöriga och vänner, i smågrupp med en handledare eller med stöd av andra.

Kort för positiva minnen

Kort för positiva minnen passar både när man jobbar parvis och i grupp. Korten är speciellt avsedda för äldre men de passar lika bra för yngre åldersgrupper. Kortens frågor uppmuntrar till att berätta om härliga stunder, glada minnen och egna styrkor.