Gå till innehåll

Må bra – tankar om psykiskt välbefinnade

Må bra -arbetsboken handlar om psykiskt välbefinnande för äldre. Boken innehåller övningar och den kan användas ensam, med någon annan, med familjen, anhöriga och vänner, i smågrupp med en handledare eller med stöd av andra.
Pärmbild på boken Må bra - tankar om psykiskt välbefinnande
ISBN:
ISBN 978-952-7022-92-4
Skribent:
Mirja Erlund
Utgivare:
MIELI Psykisk hälsa Finland rf
Publicerad:
2021
Upplaga:
1 upplagan
Omfattning:
52 sidor

Må bra -arbetsboken handlar om psykiskt välbefinnande för äldre. När vi i denna bok talar om äldre, menar vi inte personer som passerat eller nått en viss ålder. Ditt sinne är så gammalt eller ungt som du själv känner och tycker.

Boken innehåller övningar och den kan användas ensam, med någon annan, med familjen, anhöriga och vänner, i smågrupp med en handledare eller med stöd av andra. Med hjälp av boken kan var och en utforska sitt eget värdefulla liv.

Må bra -boken har tagits fram inom ramen för MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s projekt Liikkuva mieli ikääntyessä som fått finansiering från undervisnings- och kulturministeriet 2019-2021. Projektets mål att förbättra psykiskt välbefinnande bland äldre samt främja vardagsmotion och en rörlig livsstil. Med boken Må bra vill vi uppmärksamma läsaren på vilka faktorer som inverkar på det egna psykiska välbefinnandet.  Samtidigt vill vi sprida information om betydelsen av psykisk hälsa när man vill stöda och bibehålla den egna fysiska funktionen.

Ladda ner materialet

Köp materialet i nätbutiken

Du kan köpa en tryckt version av materialet i vår nätbutik. Materialet säljs i buntar på 5 eller 20 böcker.

Sidan har redigerats 1.10.2022

Kontakta oss


Innehållet ingår i följande teman: