Gå till innehåll
Tre barn och en vuxen ligger på en gräsmatta

Alla barn i centum (ABC) -broschyr

Alla barn i centrum (ABC) broschyren kan användas för att marknadsföra ABC föräldragrupper. Broschyren kan skrivas ut. Det finns också utrymmet för att skriva in aktuell information om gruppen.

Loggbokens pärmbild med en stiliserad segelbåt

En bra vardag för barn. Loggbok för föräldrar

Loggboken "En bra vardag för barn" är ett redskap för föräldrar och volontärer som arbetar med barn och familjer. Loggboken stöder reflektion om familjens vardag ur barnets synvinkel. Man tar fasta på familjens styrkor och sårbarheter och kan därmed förebygga problem.

Ett lapptäcke av samvaro

Social kompetens är en viktig del av färdgheterna i psykisk hälsa. Bilden ”Ett lapptäcke av samvaro” presenterar sex viktiga sociala färdigheter.