Gå till innehåll

Barnets sinne – psykiska färdigheter för småbarnsfostran och mödravårdscentralen- bok

Pris:
12 €
ISBN:
378-952-7022-44-3
Skribent:
Elina Marjamäki, Susanna Kosonen, Soile Törrönen, Marjo Hannukkala
Utgivare:
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Publicerad:
2019
Bindning:
Sidottu
Upplaga:
1. painos
Omfattning:
125 sivua
Antal:
1
Köp i nätbutiken

Boken Barnets sinne – Färdigheter inom psykisk hälsa för småbarnspedagogiken och rådgivningen uppmuntrar och inspirerar de som arbetar med små barn att bli medvetna om betydelsen av psykisk hälsa för barnets välbefinnande. Handboken innehåller centrala kunskaper och färdigheter från ett litet barns snvinkel. Dessutom ger bokens lek- sport- musik- och bildkonstövningar möjligeheter att dyka in i teman kring psykiska hälsa tillsammans med barn.

Innehåll:

 • Främjande av psyksisk hälsa

 • Lek, sagor och medielek

 • Medielek

 • Motionsglädje

 • Musik och psykiskt välbefinnande hos barn

 • Konsten som främjare av den psykiska hälsan

 • Bemötande, närvaro och kärlek

 • Barnets utveckling

 • Trygga vuxna

 • Känslor ger kraft

 • Självkänsla

 • Kriser och krishantering

 • Vila

 • Kallelsearbete som stöd för välbefinnandet

 • Kort för vänskapsfärdigheter

 • Exempel på årcykel för färdigheter inom psykisk hälsa

 • Må bra-föräldrakväll

 • Godnattsaga för en trevlig kväll

Sidan har redigerats 30.11.2022