Gå till innehåll

Välmående barnfamiljer – kompetens för familjers psykiska hälsa projekt skapar material och ordnar utbildningar på svenska för föräldrar, frivilliga och professionella

Projektets syfte är att sprida kunskap och verktyg om hur professionella och föräldrar kan stöda och stärka barnets psykiska hälsa och välbefinnande, samt sprida kunskap och verktyg om hur professionella och föräldrar själv kan stöda och stärka sitt eget psykiska välbefinnande och sin hälsa. Genom ett specifikt svenskt projekt kan man försäkra sig om att det finns material och utbildningar även på svenska och de är anpassade till svenskspråkiga familjers och professionellas behov.

Magis-mobilspel och material

Magis-mobilspelen använder sig av spelvärldens och berättelsens möjligheter för att öka barns kunskaper om välmående och att lära ut känslomässiga och sociala färdigheter.

Lekande barn i förgrunden, en man i bakgrunden

Föra barnen på tal i Europa

Det treåriga projektet Let's Talk about Children in Europe syftar till att sprida och etablera modellen Föra barnen på tal i åtta europeiska länder.