Gå till innehåll
Lekande barn i förgrunden, en man i bakgrunden

Föra barnen på tal i Europa

Det treåriga projektet Let's Talk about Children in Europe (2023-2026) syftar till att sprida och etablera modellen Föra barnen på tal (FBT) i åtta europeiska länder. MIELI ansvarar för spridnings- och implementeringsstödet i Finland. Det EU-finansierade projektet främjar positivt föräldraskap i familjer i utsatta situationer. Projektet strävar även till att öka medvetenheten bland beslutsfattare och yrkesverksamma om behovet av att stödja barn.