Gå till innehåll

Ett tillräckligt bra föräldraskap är gott nog

Många föräldrar känner igen känslan av otillräcklighet i föräldraskapet. Man älskar sitt barn, barnet är viktigt, men vardagen kan ändå vara tung och den egna orken prövas.

Barns sorg

Det kan vara svårt för ett barn att hitta ord för sorgen. Därför är det viktigt att du är så tydlig och konkret som möjligt och att du beaktar barnets ålder när du talar med hen om sorgliga tilldragelser. Förutom samtal behöver barn bearbeta sin sorg på andra mera konkreta sätt.

Familj och barn i samspel – broschyr

I broschyren finns grundinformation om familjeinterventionen. Broschyren kan laddas ner och skrivas. Det finns plats att fylla i den professionellas kontaktuppgifter