Gå till innehåll
Lekande barn i förgrunden, en man i bakgrunden

Tidig insats – evidensbaserade metoder för stöd av barn

Projektet Tidig insats strävar till att alla familjer i Finland skall ha tillgång till verksamma metoder för familjestöd som bygger på en vetenskaplig grund. Projektets syfte är att sprida och skapa förståelse för betydelsen av evidensbaserade arbetsmetoder.

Alla barn i centrum (ABC) -föräldragrupper

ABC är en föräldragrupp med fyra träffar. Den riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Tanken med ABC är att stärka relationen mellan föräldrar och barn samt stöda barnets positiva utveckling.


Föra barnen på tal loggböckerna

Föra barnen på tal -samtalet och -rådslaget bygger på en loggbok. Det finns loggböcker för småbarnspedagogiken, för skolan - åk 1-6 och åk 7-9 samt loggböcker för servicefältet och olika verksamheter (enligt barnets ålder: graviditet, babyåldern, de första småbarnsåren, lekåldern, skolåldern, tonåren)Föra barnen på tal® -metoden

Föra barnen på tal - metoden syftar till att stödja barnets utveckling och välmående, universellt och i situationer då det finns svårigheter i barnets vardag eller livssituation. Målet är att identifiera faktorer som är centrala för barnets välbefinnande och utreda hur dessa kan stödjas


Familj och barn i samspel® -familjeinterventionen

Familj och barn i samspel (TLP) -familjeinterventionen innebär en längre processbearbetning med familjen. Målet är att hjälpa föräldrar att hjälpa sina barn. Genom interventionen öppnar man upp för gemensamma samtal om förälderns psykiska ohälsa eller familjens problematik och stöder familjens samspel och problemlösning. Syftet är även att stärka skyddande faktorer i barnets vardag.

Föra barnen på tal® -servicemodell

Föra barnen på tal® -servicemodellen är ett arbetssätt för hela kommunen eller landskapet. När man arbetar med Föra barnen på tal® -servicemodellen jobbar alla aktörer tillsammans för att stöda barnes välbefinnande och vardag.

Fjurton totemdjur

Temperamentstotem

Temperamentstotem är en uppgift som hjälper eleven att acceptera sitt temperament och se dess styrkor. …