Gå till innehåll

Videoserie för föräldrar med mindre barn

Föräldrakvarten serien ger föräldrarna tips om hur de i vardagen kan öka sitt psykiska välbefinnande.
Föräldrakvarten, baby åldern video
Publicerad:
2022

MIELI rf har publicerat en videoserie, som har som mål att stärka både förälderns och barnets psykiska hälsa. Videon erbjuder en möjlighet att höra hur andra föräldrar har det, samt ger tips till vardagen.

Man kan använda videon t.ex. på rådgivningen, på familjeförberedelse eller på föräldrakvällar- och möten. Videon får också användas i utbildningar, i olika grupper, klubbar, klientmöten eller på skärmar i aulorna. Videon får spridas till både föräldrar och professionella.

Graviditet

Förälderns tankar om babyn, föräldraskapet och hur vardagen ändrar påverkar den kommande relationen mellan föräldern och babyn. På denna video diskuteras graviditetstiden.

Baby åldern – så förändras livet när man får en baby

Livet förändras när man får en baby, se på videon där föräldrarna berättar om den stora förändringen och hur man får vardagen och fungera.

Baby åldern

Babytiden binder föräldern vid babyn och kan utmana orket. Det viktigt att föräldern tar också hand om sig själv.

Lekåldern – soloförälder, men ändå inte ensam

Som Soloförälder är föräldraskapet annorlunda. Se på videon om där det diskuteras en liten familjs vardag och hur viktigt det är att man som soloförälder inte blir ensam och kan be om hjälp.

Lekåldern

Med hjälp av föräldrarna kan barnet i lekåldern lära sig att sätta ord, visa och reglera känslor. Ett barn i lekålder när ivrig att lära sig nya saker och testar den vuxnas gränser.

Förskoleåldern

Barnet i förskoleålder vill vara stor, men saknar också att ibland få vara liten. Föräldern har som uppgift att ge trygghet och se till att det ingår även lugn och ro i vardagen.

Lågstadieåldern

Ett barn i skolåldern fungerar utranför hemmet i en ny vardaglig miiljö, där föräldern inte är med. Hemma är det viktigt att vara närvarande för barnet, lyssna och höra barnet berätta om saker hen varit med om under dagen.

Sidan har redigerats 13.10.2023


Innehållet ingår i följande teman: