Gå till innehåll

Online föräldrakvällar på svenska

Projektet Välmående barnfamiljer - kompetens för familjers psykiska hälsa ordnar under hösten 2023 Online föräldrakvällar, som är öppna för alla intresserade.

Välmående barnfamiljer – kompetens för familjers psykiska hälsa

Projektet Välmående barnfamiljer syftar till att sprida kunskap och redkap till professionella och föräldrar för att stötta och stärka barnets psykiska hälsa och välbefinnande, samt sprida kunskap och reddkap för professionella och föräldrar att själva stärka sitt eget psykiska välbefinnande.