Gå till innehåll
Föräldrakvarten, baby åldern video

Serien Föräldrakvarten

Videoklippen är en del i Föräldrakvarten serien. Dessa videoklipp ger föräldrarna tips om hur de i vardagen kan öka sitt psykiska välbefinnande.

Familj och barn i samspel – broschyr

I broschyren finns grundinforamtion om familjeinterventionen. Broschyren kan laddas ner och skrivas. Det finns plats att fylla i den professionellas kontaktuppgifter


Familjer

Familjens vardag är en vikigt resurs både i nuet och med tanke på barnens framtid. En fungerande vardag stöder hela familjens välmående samt bygger upp en stadig grund för psykisk hälsa och resiliens. En vanlig, fungerande vardag fungerar som en skyddsfaktor, när vardagen i familjen förändrars. Förändringarna kan handla om barnens olika utvecklingsfaser, föräldrarnas skilssmässa eller andra förändringar, som berör familjemedlemmarna.

En tecknad bild med en vuxen och ett barn

Hör och se mig

En broschyr för föräldrar till små barn. Med hjälp av enkla insatser stöder vi barnets psykiska utveckling och välbefinnande. Vardagliga insatser som kan kännas små och obetydliga är resurser som barn bär med sig in i vuxenlivet.

Föräldrafärdigheter

Att växa till en förälder är en lång process, som påverkas av de egna barndomsupplevelserna samt av de i samhället rådande värderingarna, kulturen och av tid. Av föräldern förutsätts inte att man är perfekt och föräldraskapet skall inte vara en prestation. Tillräckligt bra räcker.

Känslokompetens i familjer

Känslor har en viktig roll i livet. Känslor syns och hörs och känns i kropp och själ. Könslorna berättar om vilka saker leder till glädje och välbehag och vad som förorsakar ilska, rädsla eller oro.