Gå till innehåll

Tips för barnfamiljens välmående om man har penningbekymmer

Ibland kan vardagen i en barnfamilj kännas som en oavbruten hektisk balansgång. Om man samtidigt har ont om pengar, kan situationen stressa hela familjen. Lyckligtvis finns det små, enkla åtgärder som kan användas för att stärka hela familjens psykiska välbefinnande.
Mamma, pappa och två barn läser boken tillsammans.

Ibland kan vardagen i en barnfamilj kännas som en oavbruten hektisk balansgång. Om man samtidigt har ont om pengar, kan situationen stressa hela familjen. Då kan det vara svårare att se till att alla i familjen mår bra. Å andra sidan kan utmaningarna med att hantera situationen ha inverkan på hälsan och välbefinnandet på arbetet, vilket i sin tur påverkar familjens försörjningsmöjligheter.

Som förälder kan man känna skuld eller oro, om det är ont om pengar och man inte kan erbjuda barnet det som barnet önskar, till exempel hobbyer, utrustning, semestrar eller upplevelser. Det viktigaste för barnets positiva utveckling är ändå en gemensam och trygg vardag. Den kräver inga stora ekonomiska satsningar.

Tillräcklig närvaro och gemensamma stunder i vardagen är vad barnet behöver och längtar efter. En välfungerande vardag ger barn och vuxna styrka även när livet bjuder på motgångar.

Tips för att stärka barnfamiljens välbefinnande i vardagen

Lyckligtvis finns det små, enkla åtgärder som kan användas för att upprätthålla och stärka hela familjens psykiska resurser oavsett den ekonomiska situationen. Man kan sköta om familjens psykiska välbefinnande med hjälp av delområdena i Må bra-handen. Den är ett redskap som beskriver val i vardagen som påverkar vår psykiska hälsa: vila, näring, känslor och gemenskap, rörelse, fritid och kreativitet.

Med hjälp av Må bra handens frågor är det lätt att ta reda på hur din familj mår och se de små saker som ökar glädjen mitt i allt vardagsstök. Man kan fråga till exempel:

  • Har du tid att koppla av och vila?
  • Har du en tillräckligt regelbunden måltidsrytm?
  • Vilka stunder av glädje har du upplevt med din familj eller andra närstående?
  • Vågar du be om hjälp om du behöver det?
  • Vilka fysiska aktiviteter som främjar hela familjens välbefinnande kan ni ägna er åt tillsammans gratis eller till låg kostnad?
  • Vad upplever du som meningsfullt och viktigt på din fritid?

Värderingar styr våra val

Om din familj har ekonomiska bekymmer kan du fundera på om det är möjligt att finna mening och betydelse i livet genom sådant som inte har en direkt koppling till pengar. Ibland är det bra att ifrågasätta värderingar som kommer från det omgivande samhället till exempel medierna och andra människor. Tacksamhet för det som är viktigt i livet ökar välbefinnandet!

Självmedkänsla kan övas

I syn­nerhet långvariga ekonomiska bekymmer kan orsaka känslor av skam, rädsla eller utanförskap, inte bara hos de vuxna i familjen utan även hos barnen. Som förälder kan man öva sig att ha en medkännande inställning till sin situation. Det kan bli lättare att hitta medkänslan om man ställer sig själv frågan: hur skulle jag förhålla mig till en vän som är i samma situation?

Läs mera:

Stress över pengar? – Tips för psykiskt välbefinnande – MIELI rf

Texten baserar på Stress över pengar? Tips för psykiskt välbefinnande i barnfamiljens vardag -materialet. Broschyren har tagits fram i projektet YLVA, som MIELI Psykisk Hälsa Finland r.f. samordnat. Målet med projektet är att öka medvetenheten om kopplingarna mellan överskuldsättning och psykisk hälsa och att hjälpa familjer att hitta sina inneboende resurser.

Sidan har redigerats 11.7.2024

Kontakta oss

Minna Magnusson

Sakkunnig, Projektet YLVA (Stöd för överskuldsatta människors psykiska hälsa och föräldraskap)
+358 40 351 5486
fornamn.efternamn@mieli.fi