Gå till innehåll

 Vägen mot välmående är inte en prestation, utan det handlar om att ta hand om sig själv, ha självmedkänsla, vara snäll med sig själv och att man respekterar sig själv.  

Det är många olika saker som påverkar välmående: vardagens rytm, den fysiska och psykiska hälsan, fungerande människorelationer och en känsla av mening.   

Den psykiska hälsan är en resurs i vardagen, den är hälsa och funktionsförmåga samt en betydande del varje människans välbefinnande. Att upprätthålla och stärka den psykiska hälsan är en färdighet som hjälper människan när man möter utmaningar och nya livssituationer. Färdigheter i psykisk hälsa hjälper också när man återhämtar sig eller när man lever med psykisk eller fysisk ohälsa.   

Må bra-handen

Må bra handen beskriver välbefinnande 

Må bra-handen är ett sätt att beskriva de olika vardagliga delarna av välbefinnande. En hand behöver alla fingrar för att fungera bäst, på samma vis upprätthåller man psykisk hälsa, genom att ta hand om de olika delarna av välbefinnande. Ifall det fattas ett finger, är funktionsförmågan nedsatt för hela handen.  

Man kan kartlägga det egna välbefinnandet med frågor, utgående från Må bra-handen. Med frågor om dygnsrytm, vila, föda, hobbyer, relationer och känslor. Till kartläggningen hör också värderingar som styr våra val, alltså det som vi upplever som viktigt.   

Kartlägg din psykiska hälsa, med hjälp av Må bra-handen genom att ta en lugn stund och fundera igenom din egen hand. Du kan använda dig av papper och penna. Fundera på de gångna veckorna och lyft upp handen framför dig. Gå igenom ett finger i taget och svara på frågorna ”ja” eller ”nej”.   

Tummen: Sömn och vila 

 • Har du sovit tillräckligt? 
 • Vaknade du pigg?  
 • Har du orkat koncentrera dig på dagens uppgifter? 
 • Har du hunnit slappna av och lugna ner dig? 
 • Har du haft ”egen tid” alltså tid för dig själv? 

Pekfingret: Näring och måltider 

 • Äter du relativt regelbundet?  
 • Har du njutit av måltiderna i lugn och ro? 
 • Åt du tillräckligt med grönsaker? 
 • Åt du hälsosamma mellanmål? 
 • Klarade du dig utan rusmedel? 

Långfinger: Relationer och känslor  

 • Har du fått vara dig själv?  
 • Bemöter du dig själv med självmedkänsla och värme? 
 • Har du skrattat, varit på gott humör eller upplevt ömhet? 
 • Har du lyckats behandla eller kanalisera eventuella negativa känslor, på ett bra sätt?  
 • Har du haft sådant sällskap du trivs med eller hjälp om du behövt det?  

Ringfinger: Motion och att lyssna på sin kropp  

 • Har du upplevt respekt gentemot din kropp?  
 • Har du rört på dig, t.ex. vardagsmotion?  
 • Har du tagit hand om din kropp med att t.ex.  gymnastisera, tänja eller gå på konditionssal? 
 • Tycker du att det är trevligt att motionera? 
 • Låter du din kropp återhämta sig?  

Lillfinger: Fritid och kreativitet  

 • Har du på fritiden gjort saker du upplever som meningsfulla och viktiga?   
 • Har du upplevt iver och glädje?  
 • Har du kunnat använda ditt kunnande och dina förmågor i tillräcklig grad?  
 • Har du kunnat spendera tid på dina favoritplatser?   
 • Har du provat på eller lärt dig något nytt?  

Handleden: Värderingar och dagliga val som stöd  

 • Är dina dagliga val i huvudsak i enlighet med dina värderingar?  
 • Har du tillräckligt med meningsfulla saker i ditt liv? 
 • Syns de för dig viktiga sakerna i din tidsanvändning?  
 • Stöder dina val i vardagen, din psykiska hälsa? 
 • Har du upplevt tacksamhet?  

Prova hur din Må bra-hand fungerar  

 • Gå igenom svaren för varje finger. 
 • Ifall de flesta svaren var ja, åtminstone tre av fem, lämna fingret upplyft. 
 • Ifall de flesta svaren var nej, åtminstone tre av fem, lägg ner fingret. 
 • Titta hur många finger blev uppe.
 • Ta en penna med hjälp av de fingrar som är upplyfta och skriv din underskrift.
 • Titta på underskriften: ser den ut som din? Ifall ja, så jättefint! Om inte, fundera på vad du kunde fokusera på de kommande veckorna, så att flera fingrar skulle bli uppe. 
 • Du kan också följa med situationen, alltså göra samma test om några veckor, när du har uppmärksammat dit välmående en tid.