Gå till innehåll

Psykisk hälsa – källa till livskraft (webbkurs)

Välkommen att stärka ungdomars psykiska hälsa! Den här kursen ger dig tips, idéer och perspektiv på att stärka den psykiska hälsan och stödja färdigheter i psykisk hälsa. Kursen är utformad för självstudier, antingen på egen hand eller i en arbetsgrupp. Kursen är kostnadsfri.

Vad är medveten närvaro?

Medveten närvaro, ocksä kallad mindfulness, innebär ett sätta fokus på stunden just nu, observans och acceptans.