Gå till innehåll

Vad är medveten närvaro?

Medveten närvaro, ocksä kallad mindfulness, innebär ett sätta fokus på stunden just nu, observans och acceptans.

Projektet Miljön och framtiden i sinnet

Miljökrisen har skadliga effekter på den psykiska hälsan och välbefinnandet, speciellt hos unga. Projektet Miljön och framtiden i sinnet anordnar kostnadsfria aktiviteter för individer och grupper samt stöder frivilliga, professionella och föräldrar i att bemöta ungas miljökänslor.

Online föräldrakvällar på svenska

Projektet Välmående barnfamiljer - kompetens för familjers psykiska hälsa ordnar under hösten 2023 Online föräldrakvällar, som är öppna för alla intresserade.

Psykiska första hjälpen®1 -utbildning

I utbildning närmar man sig psykisk hälsa som en del av hälsan. Utbildningen är lämplig för alla som vill stärka sin egen eller sina närståendes psykiska hälsa.

Välkommen till Det glada kontoret!

"Psykologisk trygghet resulterar i att trivseln och produktiviteten ökar. Kundbelåtenheten skjuter även i höjden." Mikaela Söderblom skriver om att må bra på sin arbetsplats och hur man ska ta tag i eventuella utmaningar.