Gå till innehåll

Tara och den skimrande skogen – en animation för barn

Tara och den skimrande skogen är en animation för barn i lågstadieåldern, om färdigheter i medveten närvaro.

I Tara och den skimrande skogen – animationen är riktad till lågstadieklasser. I animationen följer vi Tara och hennes morföräldrar på ett äventyr i den skimrande skogen. Tillsammans övar de på färdigheter i medveten närvaro.

Med hjälp av Tara och den skimrande skogen – animationen bekantar sej barnen med färdigheter i medveten närvaro. I animationen introduceras tre övningar som hjälper barnet att lära sej ta ner sin stressnivå. Övningarnas syfte är att öva sätt hur lugna sig och lyssna på den egna kroppen och sinnet.  

I animationen är Tara tillsammans med sina morföräldrar på en promenad i skogen. Under promenaden hjälper morföräldrarna henne komma underfund med vad som menas med att acceptera tankar och känslor, och vad är nyttan med medveten närvaro. I animationen tar Tara i bruk de nya färdigheterna i situationer där hon behöver övervinna rädsla och vara modig.  

I övningarna har man fokus på den egna andningen, känslan och stämningen i kroppen och att observera miljön runtomkring. Uppmärksamheten riktas till ”här och nu” och man strävar att utelämna det som hänt innan eller oroa sig för framtiden. Genom den instruerade övningen styrs deltagarna att observera den egna känslan i tanken och kroppen, på ett accepterande sätt.    

Nyttan av medveten närvaro har konstaterats och det finns en hel del forskning om det. Med att kontinuerlig träna den egna medvetna närvaron, lär man sig hitta ett lugn och känna igen och reglera de egna känslorna. Färdigheter i medveten närvaro har bevisat öka den egna känslan av belåtenhet gentemot sig själv samtidigt som också medkänslan mot andra ökar. Naturmiljön i animationen, ger sin egen prägel till helheten. Naturen har en lugnande effekt på människans nervsystem och den stöder också den psykisk hälsa på många sätt.  

Tara och den skimrande skogen är en fortsättning till Taras berättelse – animationen, som riktar sig till småbarnspedagogik och lågklasser. 

Mera att läsa om övningar i medveten närvaro i skolan 

Lassander, M. 2021. Healthy Learning Mind – Effectiveness of a School-Based Mindfulness Program. 

Kontakta oss

Minna Lindström

Sakkunnig, Projektet Välmående barnfamiljer
+358 40 357 2758
fornamn.efternamn@mieli.fi


Innehållet ingår i följande teman: