Gå till innehåll

Taras berättelse – en animation för barn

Taras berättelse är en animation för barn, om hur man kan stärka kroppen och sitt sinne.

Animationen ”Taras berättelse” är ett redskap i att stöda barns välmående och psykiska hälsa inom småbarnspedagogik och nybörjarunderving. I animationen lär barnet sig uppmärksamma känslor och stämningar i kroppen och att fokusera sin på andning

I animationen är Tara på äventyr i djungeln där hon möter olika djur. Hon härmar deras rörelser och ställningar och lär sig på så vis att balansera, fokusera och att stanna upp. Barnen får tillsammans med Tara och djuren öva att göra de olika rörelserna. Animationsövningens mål är att via gemensam aktivitet ge barnet en upplevelse att uppmärksamma den egna kroppens signaler och sitt sinne.

Innan animationsövningen behöver du 

  • Bekanta dig med begreppet medveten närvaro och hur du själv känner igen kroppens och sinnets signaler. 
  • Skapa en trygg och lugn atmosfär.
  • Börja med att göra en andningsövning tillsammans med barnen.
  • Kom ihåg att ha ett öppet och utforskande sinne!

För att utföra övningen krävs plats att röra sig och en yta där det är bekvämt att lägga ner sig på mage. Övningarna görs utan skor. Man kan bra dela upp animationsövningarna i kortare bitar eller visa allt på en gång. Man kan hitta på flera idéer till övningarna och utveckla dem vidare.  Viktigt är att man efter övningen fångar upp de tankar, känslor och stämningar som dyker upp under övningen.

Genom att fokusera på andningen övar man sig i att stärka det egna förmågan att hålla fokus och att vara här och nu, i stunden. Vid utandningen slappnar kroppen av, stressreaktionen minskar och den snabba tanken hindras. Via denna förmåga lär sig barnet att själv varva ner och lugna sig, och på så sätt stärks den egna självregleringsförmågan. Att kunna känna igen egna känslor utgör grunden för barnets känslofärdigheter. Det finns en direkt koppling mellan färdigheter i känsloreglering och vänskapsfärdigheter

 

Kontakta oss

Minna Lindström

Sakkunnig, Projektet Välmående barnfamiljer
+358 40 357 2758
fornamn.efternamn@mieli.fi