Gå till innehåll
Färdigheter i psykisk hälsa ingår i skolvardagen

Barn och unga mår bra i grupper där det är tryggt att vara, där man blir sedd och hörd och där man lär sig färdigheter för psykisk hälsa. Dessa omfattar bland annat känslomässiga och sociala färdigheter, medveten närvaro, självkännedom, hälsosam vardagsrytm, samt förmåga att hantera bekymmer och livskriser.

Skolans verksamhetskultur främjar psykisk hälsa

En verksamhetskultur som främjar psykisk hälsa bygger på långsiktigt gemensamt arbete där hela skolans medverkan är viktig.