Gå till innehåll
Arbetslivet

Välbefinnande i arbetet skapas varje dag på jobbet på många olika nivåer: genom fungerande arbetsfördelning och gott ledarskap, genom tydlighet i anvisningar och normer på arbetsplatsen och genom god daglig praxis. Alla medarbetare bidrar med sitt eget beteende och sina handlingar till välbefinnande i arbetet.