Gå till innehåll

Träning som stärker det psykiska välbefinnandet skapar en stabil grund för de unga inom såväl idrott, motion och allmänt i livet. I en trygg verksamhetsmiljö blir en ung idrottare accepterad som den hen är och kan visa sina känslor, uttrycka sina tankar samt misslyckas, lära sig av sina misstag och försöka igen.

Vibu-webbkurserna ger tränaren konkreta redskap att användas i idrottsträningen. Materialet är särskilt riktat till verksamhet för 10–15-åringar. Det kan anpassas för olika åldersgrupper. Tränaren kan främja de unga idrottarnas psykiska välbefinnande även med små handlingar.

Den här sidan har en kortadress: mieli.fi/ungaidrottare


Webbkurserna

Vibu-webbkurserna erbjuder praktiskt material som går att ladda ner och innehåller också anvisningar för hur de kan användas. Webbkurserna är avgiftsfria. Kurserna kan genomföras i egen takt och deltagaren behöver inte registrera sig i någon tjänst.


Dimensioner av psykiskt välbefinnande inom idrott

Vibu-metoderna får gärna bli en del av den dagliga träningen. Anväd de sex dimensionerna, som introduseras härnäst. Psykiskt välbefinnande ger unga idrottare bättre förutsättningar i idrott.

Vibu-metoderna tas i bruk i idrottsföreningar

Grankulla vill främja barnens och ungdomarnas helhetsvälmående inom hobbyverksamheterna. Staden bad föreningen Mieli och Finlands olympiska kommitté att delta i projektet och kallade fyra Stjärnföreningar verksamma i Grankulla att delta i utbildningsprojektet.