Gå till innehåll

Var en pionjär. Ta Vibu-metoderna regelbundet med i träningen.

Välbefinnande i idrott för barn och unga (Vibu) – fördjupande webbkurs är utarbetad av MIELI rf. Kursen lämpar sig för alla tränare och särskilt för mer erfarna tränare, träningschefer, professionella tränare, tränarnas utbildare och personer med motsvarande uppgifter. Kursen tar cirka 3 timmar att utföra.

Kursen hänvisar till hur Vibu-metoderna kan bli en naturlig del av träningen och hur tränare, genom att systematiskt och långsiktigt genomföra dem kan främja det psykiska välbefinnandet hos unga idrottare. Innehållet är i första hand riktat till tränare för 10–15-åringar. Metoderna kan anpassas till verksamhet också inom andra åldersgrupper.

Webbkursen tar cirka 3 timmar att utföra. Gå till webbkursen via länken nedan. Länken öppnas i en ny flik.Webbkursen är avgiftsfri och öppnas i webbläsaren utan inloggning. Du kan fritt läsa innehållet i webbkursen. Du kan alltså gå igenom kapitlen i den ordning du önskar. Det tar ca 3 timmar att gå igenom kursinnehållet. Du kan när som helst återvända till webbkursen. Kom ihåg namnet på kapitlet där du blev för att kunna fortsätta från rätt plats nästa gång.

Efter genomförd kurs kan du beställa ett intyg. Intyget får du via e-post inom ett par veckor.

Innehållet i webbkursen

Att ta hänsyn till och att främja psykiskt välbefinnande är viktigt i holistisk träning. Också atmosfären påverkas positivt när metoder som främjar psykiskt välbefinnande beaktas.  En hobby med bra atmosfär skapar utmärkta förutsättningar för den unga idrottaren att växa och utvecklas.

Ta i bruk det du lärt dig under webbkursen: 

  • När du gör en träningsplan,
  • när du planerar träningarna och genomför träningen,
  • när du utvärderar dig själv som tränare,
  • som stöd i samarbetet med hemmen.

Den fördjupande webbkursen visar hur du som tränare kan ta med främjandet av det psykiska välbefinnandet i täningsplanen. Tränaren kan starta med att fokusera på en dimension av psykiskt välbefinnande, och arbeta för att förbättra den under exempelvis en period på ett par månader. Du kan ladda ner de här materialen från webbkursen: Kännetecken på ett bra träningspass, Checklista för tränaren, Samtalsöppningar för tränaren och Reflektionsuppgifter för unga idrottare. Det finns också ett nedladdningsbart material riktat till föräldrar, i vilket det finns tips på hur man kan stödja den unga i sin hobby.

”Tränaren kan säkert få stor hjälp av metoderna och de klara och tydliga frågorna och särskilt det material som kan laddas ner när hen vill förbättra sina träningsrutiner.”

#vibu #nuorimieliurheilussa

Använd gärna hashtaggen #vibu och #nuorimieliurheilussa, när du delar information om våra webbkurser eller om Vibu-metoderna på sociala medier.

Den vetenskapliga grunden bakom kurserna

Vibu-metoderna grundar sig på Martin Seligmans PERMA-teori. Läs mer i bloggtexten nedan (pä finska) och bekanta dig med referenslitteraturen i slutet på texten.

När du vill välja en kortare webbkurs

Vibu-webbkursen för alla tränare (30 min.) ger en snabb översikt i ämnet. Den kortare webbkursen lämpar sig också för föreningens ledning och för personer som ingår i idrottslagets serviceteam.

Under den kortare webbkursen bekantar vi oss med Kännetecken på bra träningspass. Det är viktigt att alla som deltar i föreningsverksamhet för barn och unga kan identifiera dessa. Den kortare webbkursen innehåller inget sådant som inte skulle finnas med i den fördjupande webbkursen.