Gå till innehåll

Till föräldrarna: stöd den unga idrottaren

Utöver tränarna har föräldrarna en betydande roll och kan stärka den unga idrottarens psykiska välbefinnande. Det här materialet erbjuder metoder för att stöda välbefinnandet i vardagen.

Projektet Välbefinnande i idrott för barn och unga (Vibu)

Projektet Välbefinnande i idrott för barn och unga (på finska: Nuori mieli urheilussa) är riktat till tränare. Projektet producerar innehåll och metoder som tränaren kan utnyttja för att förstärka deltagarnas psykiska välbefinnande. Webbkurserna och materialet är avgiftsfria och tillgängliga för tränare i alla idrottsgrenar. Förkortningen på projektnamnet är Vibu.