Gå till innehåll

Som bäst ger idrottsmiljön en utmärkt ram för tillväxt och utveckling av barn och unga. I en trygg miljö blir den unga idrottaren accepterad sådan som hen är, kan uttrycka sina känslor, uttrycka sina tankar, misslyckas, lära sig av misstag och försöka igen.

Syftet med projektet är att de som arbetar med barn och unga inom idrott ska kunna stödja den normala utvecklingen av psykisk hälsa, att i samband med coaching främja deltagarnas psykiska välbefinnande och att möta barn och unga i en utmanande situation.

Projektet Välbefinnande i idrott för barn och unga genomförs åren 2020-2023.

Konkreta redskap för tränaren

Projektmaterialet och redskapen för tränaren hittar du på sidan Välbefinnande i idrott för barn och unga.

Glada flickor som spelar fotboll

Primära målgruppen i projektet är tränare och andra personer som är i kontakt med 10–15-åriga deltagare i idrottsverksamheten och som kan medverka till deltagarnas psykiskt välbefinnande inom idrott. Sekundära målgrupper är föräldrarna som möts i klubbverksamheten och de strukturer och organisationer som påverkar ungas idrottsmiljöer.

Vi bidrar också till att idrott som hobby har attityd och atmosfär som stöder ungas psykiskt välbefinnande.

Projektet stöds av social- och hälsovårdsministeriet (Veikkaus-inkomsterna) samt undervisnings- och kulturministeriet.