Gå till innehåll

Som bäst ger idrottsmiljön en utmärkt ram för tillväxt och utveckling av barn och unga. I en trygg miljö blir den unga idrottaren accepterad sådan som hen är, kan uttrycka sina känslor, uttrycka sina tankar, misslyckas, lära sig av misstag och försöka igen.

Syftet med projektet är att de som arbetar med barn och unga inom idrott ska kunna stödja den normala utvecklingen av psykisk hälsa, att i samdand med coaching främja deltagarnas psykiska välbefinnande och att möta barn och unga i en utmanande situation.

Projektet Välbefinnande i idrott för barn och unga genomförs åren 2020-2022.

Konkreta verktyg för tränaren

Projektmaterialet och verktygen till tränaren hittar du (för tillfället endast på finska) på sidan Mielen hyvinvointitaidot urheiluvalmennuksessa.

De kostnadsfria Nuori mieli urheilussa -webbutbildningarna till tränare i olika idrottsgrenar har publicerats på finska. Webbutbildningarna skall översättas till svenska under året 2022.

Primära målgruppen i projektet är tränare och andra personer som är i kontakt med 10–15-åriga deltagare i idrottsverksamheten och som kan medverka till deltagarnas psykiskt välbefinnande inom idrott. Sekundära målgrupper är föräldrarna som möts i klubbverksamheten och de strukturer och organisationer som påverkar ungas idrottsmiljöer.

Vi bidrar också till att idrott som hobby har attityd och atmosfär som stöder ungas psykiskt välbefinnande.

Projektet stöds av social- och hälsovårdsministeriet (Veikkaus-inkomsterna) samt Undervisnings- och kulturministeriet.

Läs mera om Nuori mieli urheilussa -projektmaterialet och -verktygen på finska:

Sidan har redigerats 5.8.2022

Innehållet ingår i följande teman: