Gå till innehåll

Var en föregångare. Ta i bruk metoder som främjar psykiskt välbefinnande i träningen.

Webbkursen som MIELI rf har skapat passar alla tränare, såväl nybörjare som mer erfarna. Webbkursen rekommenderas också för andra personer som deltar i idrottsföreningsverksamhet bland barn och unga, så som föreningens ledning och serviceteamet för idrottslaget.

Webbkursen ger riktlinjer för hur du i träningen kan främja och stödja det psykiska välbefinnandet hos unga idrottare. Innehållet är i första hand riktat till tränare för 10–15-åringar. Metoderna kan också anpassas till verksamhet inom andra åldersgrupper.

Webbkursen tar cirka 30 minuter. Gå till webbkursen via länken nedan. Kursen öppnas i en ny flik.Webbkursen är avgiftsfri och öppnas i webbläsaren utan inloggning. Du kan fritt läsa innehållet i webbkursen. Du kan alltså gå igenom kapitlen i den ordning du önskar. Det tar drygt 30 minuter att gå igenom kursinnehållet. Du kan när som helst återvända till webbkursen. Kom ihåg namnet på kapitlet där du blev för att kunna fortsätta från rätt plats nästa gång.

Efter genomförd kurs kan du beställa ett intyg. Intyget får du via e-post inom kort, efter att du har slutfört webbkursen.

Innehållet i webbkursen

Psykiskt välbefinnande kan stödjas och främjas redan med små insatser i den vardagliga träningen.

På webbkursen får du:

  • information om hur du som tränare kan främja det psykiska välbefinnandet hos barn och unga,
  • redskap för planering och genomförande av träningarna,
  • tips om hur utvärdera Vibu-metoderna i träningsvardagen.

Webbkursens material innehåller konkreta exempel på metoder. Redan små insatser som att hälsa på varandra och att lyfta fram det positiva påverkar det psykiska välbefinnandet.

På webbkursen finns materialet Kännetecken på ett bra träningspass, som är ett nedladdningsbart grundläggande redskap för varje tränare. Checklista för tränaren är ett hjälpmedel för självreflektion.

”Mycket bra innehåll och entydiga redskap för att utveckla träningen.”

#ungaidrottare #nuorimieliurheilussa

Använd gärna hashtaggarna #nuorimieliurheilussa och #vibu, när du delar information om våra webbkurser eller om Vibu-metoderna på sociala medier.

Den vetenskapliga grunden bakom kurserna

Vibu-metoderna grundar sig på Martin Seligmans PERMA-teori. Läs mer i bloggtexten nedan (på finska) och bekanta dig med referenslitteraturen.

När du vill lära dig mer

Vi rekommenderar den fördjupande webbkursen för mer erfarna tränare, träningschefer, professionella tränare, utbildare av tränare och personer med motsvarande uppgifter. Kursen tar ca 3 timmar att utföra.

Den fördjupande webbkursen innehåller samma grundläggande information som den 30 minuter långa webbkursen. Den fördjupande webbkursen innehåller mer material och ger riktlinjer för hur man på ett systematiskt och långsiktigt sätt tar med Vibu-metoderna i träningen.