Gå till innehåll
Barnets sinne -utbildningen får personal inom småbarnsfostran

I Barnets sinne -utbildningenan man får inspirerande verktyg för att stärka barnets psykiska hälsa inom småbarnspedagogik.

Må bra tillsammans -utbildning

Utbildningen riktar sig till lågstadiets personal. I utbildningen får man kunskap om hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan.

Föra barnen på tal® - metodutbildning

Föra barnen på tal – metodutbildningen erbjuder professionella, som arbetar med barn och familjer, ett sätt att bygga upp samarbetet, skapa gemensam förståelse och stöda smidigare vardag för barnen och de vuxna i barnens närmiljö.

ABC gruppledarutbildning

ABC (Alla barn i centrum) - gruppledarutbildning är för dig som är intresserad av och har en möjlighet att leda föräldragrupper.

Utbildning i Familj & barn i samspel (TLP) familjeinterventionen

Utbildning i Familj & barn i samspel (TLP) familjeinterventionen innefattar både utbildningen i familjeinterventionen och i Föra barnen på tal - metoden och ger en behörighet att använda dessa metoder i arbetet.

Utbildarutbildning i Föra barnen på tal-metoden
Man kan söka sig till utbildarutbildningen, när man har en godkänd 18 timmars Föra barnen …
Utbildning En bra vardag för barn

En bra vardag för barnen är en tilläggsutbildning för frivilliga. Utbildningen baserar sig på Föra barnen på tal- närmelsesättet. Föra barnen på tal är en evidensbaserad metod för föräldrastöd.