Gå till innehåll
Välbefinnande i idrott för barn och unga (Vibu) webbkurs för alla tränare

Den ca 30 min långa webbkursen är riktad till tränare för 10–15 år gamla barn och unga inom olika idrottsgrenar. Kursen erbjuder metoder som tränaren kan använda i träningsverksamheten för att stöda och stärka det psykiska välbefinnandet hos unga idrottare.

Må bra tillsammans -utbildning

Utbildningen riktar sig till lågstadiets personal. I utbildningen får man kunskap om hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan.

Barnets sinne -utbildning för personal inom småbarnspedagogiken

I Barnets sinne-utbildningen får deltagarna inspirerande redskap för att stärka barnets psykiska hälsa inom småbarnspedagogiken.

Välbefinnande i idrott för barn och unga (Vibu) – fördjupande webbkurs

Den fördjupande webbkursen (cirka 3 timmar) är riktad till tränare för 10–15-åriga barn och ungdomar inom olika idrottsgrenar. Kursen ger riktlinjer för hur man tar i bruk Vibu-metoderna och hur tränaren genom att konsekvent använda sig av dem kan främja det psykiska välbefinnande hos unga idrottare. Metoderna kan anpassas till verksamhet också inom andra åldersgrupper.

Välbefinnande i skolan -utbildning

Utbildningen riktar sig till högstadiets personal. I utbildningen får man kunskap om hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan.

Föra barnen på tal -metodutbildning

Föra barnen på tal –metodutbildningen erbjuder professionella, som arbetar med barn och familjer, ett sätt att bygga upp samarbetet, skapa gemensam förståelse och stöda smidigare vardag för barnen och de vuxna i barnens närmiljö.

ABC gruppledarutbildning

ABC (Alla barn i centrum) - gruppledarutbildning är för dig som är intresserad av och har en möjlighet att leda föräldragrupper.

Utbildning i Familj & barn i samspel (TLP) familjeinterventionen

Utbildning i Familj & barn i samspel (TLP) familjeinterventionen innefattar både utbildningen i familjeinterventionen och i Föra barnen på tal - metoden och ger en behörighet att använda dessa metoder i arbetet.

Utbildarutbildning i Föra barnen på tal-metoden
Man kan söka sig till utbildarutbildningen, när man har en godkänd 18 timmars Föra barnen …
Utbildning En välmående barnfamilj

Utbildningen ger information och praktiska tips om hur man kan främja psykisk hälsa inom rådgivningsarbetet. Psykisk hälsa ses som resurs i familjen.

Utbildningen En bra vardag för barn

En bra vardag för barnen är en tilläggsutbildning för frivilliga. Utbildningen baserar sig på Föra barnen på tal- metoden. Föra barnen på tal är en evidensbaserad metod för föräldrastöd.