Gå till innehåll
Barnets sinne -utbildningen får personal inom småbarnsfostran

I Barnets sinne -utbildningenan man får inspirerande verktyg för att stärka barnets psykiska hälsa inom småbarnspedagogik.

Må bra tillsammans -utbildning

Utbildningen riktar sig till lågstadiets personal. I utbildningen får man kunskap om hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan.

Föra barnen på tal -metodutbildning

Föra barnen på tal –metodutbildningen erbjuder professionella, som arbetar med barn och familjer, ett sätt att bygga upp samarbetet, skapa gemensam förståelse och stöda smidigare vardag för barnen och de vuxna i barnens närmiljö.

ABC gruppledarutbildning

ABC (Alla barn i centrum) - gruppledarutbildning är för dig som är intresserad av och har en möjlighet att leda föräldragrupper.

Utbildning i Familj & barn i samspel (TLP) familjeinterventionen

Utbildning i Familj & barn i samspel (TLP) familjeinterventionen innefattar både utbildningen i familjeinterventionen och i Föra barnen på tal - metoden och ger en behörighet att använda dessa metoder i arbetet.

Utbildarutbildning i Föra barnen på tal-metoden
Man kan söka sig till utbildarutbildningen, när man har en godkänd 18 timmars Föra barnen …
Utbildning En bra vardag för barn

En bra vardag för barnen är en tilläggsutbildning för frivilliga. Utbildningen baserar sig på Föra barnen på tal- närmelsesättet. Föra barnen på tal är en evidensbaserad metod för föräldrastöd.