Gå till innehåll
Föräldrakvällen: En välmående barnfamil

En välmående barnfamilj är ett innehåll till föräldrakvällar för föräldrar och fostrare med barn under skolåldern.

Föräldrakvällen: Välbefinnande i familjens vardag

Välbefinnande i familjens vardag innehåll till föräldrakvällar för föräldrar och fostrare med barn i lågstadieåldern.

Föräldrakvällen: Stödjande av ungas psykiska välbefinnande

Stödjande av ungas psykiska hälsa är ett innehåll för föräldrar, som är för föräldrar och fostrare med barn i åldern 13-18 år, t.ex. till högstadier, gymnasier och andra andra stadiets skolor.

Att stärka psykisk hälsa ska ha topprioritet också i Finland

Den 10 oktober firas Världsdagen för psykisk hälsa. Dagens internationella mål är att göra psykisk hälsa och välmående till prioriteter i hela världen. Det mest akuta som vi i Finland måste reagera på är ungdomars mående. Tjänsterna måste utvecklas, men samtidigt måste vi fästa mycket mera uppmärksamhet vid att stärka psykisk hälsa och förebygga problem.