Gå till innehåll
Online föräldrakvällar

Projektet Välmående barnfamiljer - kompetens för familjers psykiska hälsa ordnar under hösten 2023 Online föräldrakvällar, som är öppna för alla intresserade.

Föräldrakvällen: En välmående barnfamilj

En välmående barnfamilj är ett innehåll till föräldrakvällar för föräldrar och fostrare med barn under skolåldern.

Föräldrakvällen: Välbefinnande i familjens vardag

Välbefinnande i familjens vardag innehåll till föräldrakvällar för föräldrar och fostrare med barn i lågstadieåldern.

Föräldrakvällen: Stödjande av ungas psykiska välbefinnande

Stödjande av ungas psykiska hälsa är ett innehåll för föräldrar, som är för föräldrar och fostrare med barn i åldern 13-18 år, t.ex. till högstadier, gymnasier och andra andra stadiets skolor.