Gå till innehåll

Innehåll i utbildning

En välmående barnfamilj ger information och tips till hur föräldrar kan stöda barnets psykiska hälsa och välmående i vardagen. En god grund för psykisk hälsa som byggs i barndomen bär över även utmanande livssituationer.

Lärande mål

  • Föräldern får kunskap om utvecklingen av barnets psykiska hälsa och hur man kan stöda den.

  • Föräldern förstår sin roll i stödandet av barnets psykisk hälsa i vardagliga situationer

  • Föräldern har lärt sig tips som stöder vardagen, även med tanke på den digitala tiden. 

Blev du intresserad? Ta kontakt.

Minna Lindström

Sakkunnig, Projektet Välmående barnfamiljer
+358 40 357 2758
fornamn.efternamn@mieli.fi