Gå till innehåll

Innehåll

En välmående barnfamilj ger information och tips till hur föräldrar kan
stöda barnets psykiska hälsa och välmående i vardagen. Föräldrarna behöver inte
vara perfekta, med små vardagliga saker och val kan man få till stånd mycket.
Färdigheter i psykisk hälsa och föräldraskap stöder barnets utveckling,
förälderns ork och en fungerande vardag. En god grund för psykisk hälsa som
byggs i barndomen bär över även utmanande livssituationer.

Lärande mål

  • Föräldern får kunskap om utvecklingen av barnets psykiska hälsa och hur man kan stöda den.

  • Föräldern förstår sin roll i stödandet av barnets psykisk hälsa.

  • Föräldern har fått tips som stöder familjens gemensamma vardag och eget ork. 

Blev du intresserat? Ta kontakt.

Mia Montonen

Projektchef, Projektet Välmående barnfamiljer – kompetens för familjers psykiska hälsa
+358 40 627 5924
fornamn.efternamn@mieli.fi