Gå till innehåll

I utbildningen närmar man sig psykisk hälsa som en del av hälsan. Den psykiska hälsan ses som en resurs, psykiskt välbefinnande samt en förmåga att klara av vardagen. Utbildningen är lämplig för alla som vill stärka sin egen eller sina närståendes psykiska hälsa.

Psykiska första hjälpen® 1-utbildningen ger forskningsbaserad information om psykisk hälsa och de faktorer som påverkar den. Under utbildningen får du en möjlighet att öva dig på färdigheter i psykisk hälsa.  

Utbildningen ger möjlighet att reflektera över ditt eget och dina närståendes psykiska välmående och hur den psykiska hälsan kan stärkas.

Efter grundutbildningen är det möjligt att ansöka till instruktörsutbildningen PFH1 (endast på finska).

Psykisk hälsa som resurs

Psykiska första hjälpen®1 – Psykisk hälsa som livskunskap är en resursbaserad medborgarkompetensutbildning. Utbildningen ger forskningsbaserad information om psykisk hälsa och sätt att stärka sitt eget och andras psykiska välbefinnande. Psykisk hälsa ses som en resurs, gott psykiskt välbefinnande och en persons förmåga att klara av vardagen. PFH®1 utbildning är en utbildning utvecklad och registrerad av Mieli ry.

Utbildningen är 14 timmar. För att få ett certifikat krävs deltagande i alla utbildningsdagar i ansikte mot ansikte utbildning och deltagande i alla webbseminarier i online-utbildning, samt att man gör de uppgifter som kan utföras självständigt. Frånvaro kan inte ersättas, dvs. iInga ersättande uppgifter kommer att ordnas. Alla instruktörer som håller i utbildningarna är utbildade och godkända av Mieli ry. Om du har önskemål om tillgänglighet och/eller tillgänglighet, kontakta utbildningsledaren.

Teman som gås igenom under utbildningen

  • Psykisk hälsa som en del av välbefinnande och hälsa
  • Känslofärdigheter
  • De många kriserna i livet och hur man klarar sig
  • Mellanmänskliga relationer och interaktion som stöd för psykisk hälsa
  • Psykisk hälsa och vardagliga färdigheter

Mål för utbildning

Efter utbildningen

  • Vet du vad psykisk hälsa är
  • Vet du hur man främjar psykisk hälsa
  • Har du ökad kompetens inom psykisk hälsa