Siirry sisältöön

Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutus tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Koulutuksessa pääsee harjoittelemaan mielenterveystaitoja.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä miten mielenterveyttä voi vahvistaa.

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveyden ensiapu®1 – Mielenterveys elämäntaitona on voimavaralähtöinen kansalaistaitokoulutus. Koulutus tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä keinoja oman ja toisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Mielenterveyttä lähestytään voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa. MTEA®1 koulutus on Mieli ry:n kehittämä ja rekisteröimä koulutus.

Koulutuksen kesto on 14 t. Todistuksen saaminen edellyttää lähikoulutuksessa osallistumista kaikkiin koulutuspäiviin ja verkkokoulutuksessa osallistumista kaikkiin webinaareihin sekä itsenäisesti suoritettavien tehtävien suorittamista. Poissaoloja ei voi korvata ts. korvaavia tehtäviä ei järjestetä. Kaikki koulutuksia pitävät ohjaajat ovat Mieli ry:n kouluttamia ja hyväksymiä. Mikäli sinulla on esteettömyyteen ja/tai saavutettavuuteen liittyviä toiveita, olethan yhteydessä koulutuksen ohjaajaan.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat

  • Mielenterveys osana hyvinvointia ja terveyttä

  • Tunnetaidot

  • Elämän monet kriisit ja selviytyvä ihminen

  • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus mielenterveyden tukena

  • Mielenterveys ja arjen taidot

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen  

  • tiedät mitä mielenterveys on

  • tiedät miten mielenterveyttä voi edistää

  • osallistujan mielenterveysosaaminen on lisääntynyt