Gå till innehåll

Alla barn i centrum föräldragrupper (ABC)

ABC är föräldragrupper riktade till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år. ABC är ursprungligen utvecklat i Sverige.

Beskrivning av utbildningen

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren en certifiering som gruppledare i ABC och färdigheter i att leda en ABC föräldragrupp. ABC är en universell grupp för föräldrar till barn i åldern 3–12 år. ABC främjar barnens positiva utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Målgrupp: personal som arbetar med barn, familjer eller föräldrar och har en möjlighet att dra grupper i sitt arbete. En grundexamen inom social-, hälso- eller sjukvård eller utbildning är meriterande. För att kunna delta på utbildningen skall man ha erfarenhet av att dra grupper.

Utbildningen omfattar ca 90 timmar.
•    närundervisning 4 dagar samt 
•    en föräldragrupp med fyra träffar á 2,5 timmar/träff plus förberedelser för gruppen och träffarna (utrymmesbokning, marknadsföring, förberedelse för varje enskild träff) 
•    förhandsuppgift och en mellanuppgift. Förhandsuppgiften består av att man skall läsa boken Forster: Fem gånger mera kärlek och svara på några frågor. Mellanuppgiften består av att man videofilmar, när man drar föräldragrupp, ser på videon tillsammans med sitt gruppledarpar och funderar på sina basfärdigheter.

Utbildningens målsättning

Lärandemål:
Efter utbildning skall deltagaren
•    ha den nödvändiga kunskapen för att kunna ordna och leda en ABC föräldragrupp
•    känna den teoretiska grunden, forskning och centrala begrepp för ABC
•    känna till och förstå den pedagogiska grunden för ABC grupperna
•    ha förståelse för betydelsen av evidensbaserat arbete och kunna arbeta programtroget med ABC.

Utbildningens innehåll

Kärninnehåll
•    Barnkonventionen och barnets rättigheter som utgångspunkt för ABC
•    Den teoretiska grunden för ABC; risk- och skyddsfaktorer i föräldraskapet
•    ABC gruppledarmanualen, dess innehåll och användning 

Kommande utbildningar

Följande utbildning ordnas online våren 2024. Utbildningen börjar med en kort introduktion om praktiskt kring arrangemangen om föräldragruppen. Tidpunkten för instroduktionen uppdateras senare här. På introduktionen kan man delta också bara för att höra om utbildningen. Anmäl om intresse till Minna Lindström

Utbildningsdagarna är hela dagar, de ordnas 25.10,8.11,22.11 och 29.11 2024.

Paralellt med utbildningen skall man dra en föräldragrupp med en kollega.

Är du intresserad att delta på utbildningen var i kontakt med minna.lindstrom@mieli.fi