Gå till innehåll

ABC är en svensk evidensbaserad modell

ABC är utvecklat av Karolinska Institutet och Stockholms stad. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap. MIELI rf utbildar svenskspråkiga gruppledare.

ABC stöder föräldraskapet och ger konkreta redskap

I ABC gruppen får föräldrarna ta del av vad forskningen säger och ta del av andra föräldrars erfarenheter. I gruppen får man konkreta redskap som man använda sig av i vardagen. Varje förälder väljer själv vad som passar deras familj och vad allt det tar till sig av materialet. ABC gruppen träffas varannan vecka, sammanlagt fyra gånger. En femte återträff kan ordnas någon månad efter avslutad ABC. Under träffarna diskuterar man kring dagens tema, ser på videosnuttar och gör övningar. Gruppen leds av två utbildade gruppledare.

Teman för träffarna är

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.