Gå till innehåll

Utbildning En bra vardag för barn

En bra vardag för barn är en utbildning för frivilliga. Utbildningen baserar sig på samma teoretiska grund som Föra barnen på tal arbetet.

Lekande barn i förgrunden, en man i bakgrunden

Tidig insats – evidensbaserade metoder för stöd av barn

Projektet Tidig insats strävar till att alla familjer i Finland skall ha tillgång till verksamma metoder för familjestöd som bygger på en vetenskaplig grund. Projektets syfte är att sprida och skapa förståelse för betydelsen av evidensbaserade arbetsmetoder.

Alla barn i centrum (ABC) -föräldragrupper

ABC är en föräldragrupp med fyra träffar. Den riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Tanken med ABC är att stärka relationen mellan föräldrar och barn samt stöda barnets positiva utveckling.

Familj och barn i samspel -familjeinterventionen

Familj och barn i samspel (TLP) -familjeinterventionen innebär en längre processbearbetning med familjen. Målet är att hjälpa föräldrar att hjälpa sina barn. Genom interventionen öppnar man upp för gemensamma samtal om förälderns psykiska ohälsa eller familjens problematik och stöder familjens samspel och problemlösning. Syftet är även att stärka skyddande faktorer i barnets vardag.

Familj och barn i samspel -arbetet

Familj & barn i samspel -arbetet (förkortat TLP från det finska Toimiva lapsi ja perhe) syftar till att stödja barnets utveckling och förebygga generationsöverbryggande problem. Målet med arbetet är att skapa en fungerande och utvecklingsfrämjande vardag för alla barn och unga - inom hemmet, småbarnspedagogiken och skolan samt inom fritidsmiljöerna.