Gå till innehåll

I Familj och barn i samspel (TLP ) -arbetet utvecklar och forskar man kring barn och familjers välmående. Man skapar metoder som stöder familjernas resilisens och psykiska välbefinnande. En betydande del av arbetet är att implementera metoderna i hela Finland. Arbetet är förebyggande och stärker familjernas vardag och föräldrarnas aktörskap.

Som bakgrund i Familj & barn i samspel -arbetet finns förståelse och forskning om betydelsen av barnens utvecklingsmiljöer. Metoderna syftar till att öka välbefinnandet i familjer och att förbygga generationsöverbyggande problem.

Metoder, utbildning och konsultation

Till Familj & barn i samspel -arbetet hör arbetsmetoder, utbildningshelheter och konsultation. Arbetet har spridits sig runt hela Finland och brett inom social- och hälsovård samt inom utbildning och forstran.

Metoderna i Familj & barn i samspel -metodfamiljen

Utbildning för professionella och frivilliga

För att ta i bruk Familj & barn i samspel -metoderna erbjuds utbildningsprogram med olika omfattning och innehåll.

Konsultation

Familj & barn i samspel -teamet erbjuder stöd till olika verksamheter och enheter som önskar utveckla barncentrerade servicestrukturer som baserar sig på Familj- och barn i samspel -arbetet.

Konsultation erbjuds bland annat i följande ärenden:

  • för att lägga upp strategier
  • för att bygga upp tvärorganisatoriska ansvarsstrukturer
  • för utbildning av personal och yrkesverksamma
  • för att informera allmänheten
  • för att skapa en utvärderingsmodell.

Sedan 2001 har ”Familj & barn i samspel” -metoderna, -utbildningsprogrammen och -konsultationen utvecklats som en del av ”Familj och barn i samspel” (Toimiva lapsi & perhe -hanke), ursprungligen av Institutet för hälsa och välfärd (THL). År 2015 överfördes ”Familj & barn i samspel” till MIELI Psykisk hälsa Finland rf.

Bekanta dig med materialen som hör till Familjer och barn i samspel -arbetet

Loggböckerna för Föra barnen på tal

Föra barnen på tal -samtalet och -rådslaget bygger på en loggbok. Det finns loggböcker för småbarnspedagogiken, för skolan – åk 1-6 och åk 7-9 samt loggböcker för servicefältet och olika verksamheter (enligt barnets ålder: graviditet, babyåldern, de första småbarnsåren, lekåldern, skolåldern, tonåren)Föra barnen på tal -broschyr

Föra barnen på tal – broschyren öppnar upp Föra barnen på tal- samtal och rådslag. Broschyren kan laddas ner och skrivas. Det finns plats att fylla i den professionellas kontaktuppgifter


Hur hjälper jag mitt barn?

När föräldrarna har psykiska svårigheter är de ofta oroliga för sina barn. Föräldraskapet fungerar kanske inte som förut. Tröttheten tär på krafterna och tålamodet tryter. Föräldrarna kanske också oroar sig för vad barnen uppfattar av förälderns sjukdom och hur de upplever den.


Vad är det med våra föräldrar?

Denna bok försöker svara på några av barns eller ungdomars svåra men vanliga frågor, när föräldrar har psykiska problem. Förhoppningen är att den ska hjälpa barn och unga att förstå situationen i hemmet och egna, kanske ibland förvirrade känslor. Den är skriven för att också föräldrar ska kunna läsa den så att ett gemensamt samtal ska kunna påbörjas