Gå till innehåll

Vad är det med våra föräldrar?

Denna bok försöker svara på några av barns eller ungdomars svåra men vanliga frågor, när föräldrar har psykiska problem. Förhoppningen är att den ska hjälpa barn och unga att förstå situationen i hemmet och egna, kanske ibland förvirrade känslor. Den är skriven för att också föräldrar ska kunna läsa den så att ett gemensamt samtal ska kunna påbörjas

Handboken är för barn och ungdomar som har en mamma eller pappa, som har psykiska problem. Den skall läsas tillsammans med föräldern eller en annan vuxen. Handboken svara på vanliga frågor som barn har om psykisk ohälsa.

Sidan har redigerats 21.2.2023