Gå till innehåll

Hur hjälper jag mitt barn?

När föräldrarna har psykiska svårigheter är de ofta oroliga för sina barn. Föräldraskapet fungerar kanske inte som förut. Tröttheten tär på krafterna och tålamodet tryter. Föräldrarna kanske också oroar sig för vad barnen uppfattar av förälderns sjukdom och hur de upplever den.

Handboken är skriven till föräldrar med psykiska problem. Föräldrarna är ofta oroade för sina barn. Med hjälp av handboken kan föräldern funderar på barnets upplevelser, när föräldern insjuknar. Handboken kan också vara till hjälp för professionella som möter föräldrar med psykisk ohälsa.

Handboken kan laddas ner. Den finns inte tillgänglig i tryck.

Sidan har redigerats 21.2.2023