Gå till innehåll

Loggböckerna för Föra barnen på tal

Föra barnen på tal -samtalet och -rådslaget bygger på en loggbok. Det finns loggböcker för småbarnspedagogiken, för skolan - åk 1-6 och åk 7-9 samt loggböcker för servicefältet och olika verksamheter (enligt barnets ålder: graviditet, babyåldern, de första småbarnsåren, lekåldern, skolåldern, tonåren)


Loggböckerna beskriver Föra barnen på tal -samtalen och rådslagen

Loggböckerna för Föra barnen på tal beskriver hur Föra barnen på tal -samtalen genomförs, hur man gör upp handlingsplanen samt när Föra barnen på tal-rådslag behövs och hur det genomförs. Loggboken väljs utgående från barnets ålder och inom vilken verksamhet Föra barnen på tal -samtalet genomförs.

För att genomföra Föra barnen på tal -samtal, bör den professionella ha deltagit i metodutbildningen.

Loggböckerna öppnar upp samtalens centrala begrepp

I loggböckerna beskrivs de begrepp som används i Föra barnen på tal-arbetet. Centrala begrepp är t.ex. styrkor och sårbarheter samt gemensam förståelse.

Loggböckerna kan skrivas ut och fyllas i för hand eller fyllas i på datorn

Föra barnen på tal -loggböckerna är digitala, dvs. de kan fyllas i elektroniskt och användas i t ex videosamtal och på elektroniska plattformar. Självfallet kan loggböckerna också skrivas ut och fyllas i för hand tillsammans med deltagarna i samtalet. Föräldern skall få möjlighet att bekanta sig med loggboken i förväg – på nätet eller genom att samtalsledaren sänder den till hen. Då samtalet eller rådslaget genomförs i ett videosamtal kan personen som öppnat och delat loggboken på den elektroniska plattformen göra anteckningar i den. Hen kan också skriva ut den. Gjorda anteckningar i loggboken för att trygga sekretessen inte sparas. Ifall samtalsledaren skriver ut den, skall hen sända den till föräldern. Samtalsledaren arkiverar inte loggboken. Kom alltid gemensamt överens om de praktiska frågorna före samtalet eller rådslaget.

Då samtalen förs på distans måste man alltid fästa särskild uppmärksamhet vid sekretess och dataskydd och samtala om detta med föräldern. Det är viktigt att den yrkesverksamma tar reda på och följer de riktlinjer som finns inom den egen organisationen. Kela och Valvira har ett register över säkra plattformar.

Olika Föra barnen på tal -loggböcker beroende på barnets ålder

Det finns skilda loggböcker för barn i olika åldrar och beroende på i vilken verksamhet Föra barnen på tal genomförs.

Loggböckerna för småbarnspedagogik och skolan

Dessa loggböcker används när samtalen genomförs inom småbarnspedagogik eller skolan. Loggböckerna är utformade för professionella som ser barnet nästan dagligen.

Loggböckerna för olika offentliga tjänster och verksamheter

Dessa loggböcker används inom övrig verksamhet. Den professionella utgör ett stöd för familjen, regelbundet men inte dagligen.

Loggböckerna finns också på finska, engelska och ryska. För flykting- och asylmottagning finns loggböckerna även på arabiska och dari.

Sidan har redigerats 21.2.2023


Innehållet ingår i följande teman: